TOP IQ (last 30 days)

Kiểm tra IQ quốc tế

Chào mừng bạn đến thử nghiệm nền tảng IQ của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu bạn trước khi kiểm tra để đảm bảo rằng không có gì sao lãng bạn.

IQ test gồm 40 câu hỏi. Sau khi vượt qua các kiểm tra, bạn sẽ nhận được kết quả của IQ liên quan đến dân số, dựa trên số liệu thống kê.

TOP IQ (last 30 days)

IQ trung bình theo quốc gia
Average IQ in NhậT BảN NhậT BảN: 107.57
Average IQ in Nước Ý Nước Ý: 104.01
Average IQ in Tây Ban Nha Tây Ban Nha: 103.94
Average IQ in ThụY Sĩ ThụY Sĩ: 103.9
Average IQ in nước Đức nước Đức: 103.11
Average IQ in Hàn Quốc Hàn Quốc: 102.42
Average IQ in Áo Áo: 102.19
Average IQ in NướC Bỉ NướC Bỉ: 102.14
Average IQ in PhầN Lan PhầN Lan: 101.91
Average IQ in Canada Canada: 101.5
Average IQ in nước Hà Lan nước Hà Lan: 101.28
Average IQ in Belarus Belarus: 101.04
Average IQ in Pháp Pháp: 101.04
Average IQ in Na Uy Na Uy: 101.01
Average IQ in Nga Nga: 100.87
Average IQ in Hy LạP Hy LạP: 100.73
Average IQ in Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc: 100.66
Average IQ in Ireland Ireland: 100.53
Average IQ in Châu Úc Châu Úc: 100.46
Average IQ in Trung Quốc Trung Quốc: 100.43
4.65 / 5 (845 reviews)