การทดสอบทั้งหมด: 6 612 210

แบบทดสอบ IQ

 • ประมาณ 20 นาที
 • 40 คำถาม
 • 6 612 210
 • 4.67

แบบทดสอบ IQ สำหรับมืออาชีพของพวกเราประกอบด้วยชุดคำถามที่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น และจะคำนวณเวลาที่คุณใช้ทำแบบทดสอบด้วย.

ก่อนเริ่ม พวกเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะไม่มีอะไรมาดึงความสนใจของคุณในขณะทำแบบทดสอบ.

เมื่อคุณทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว, คุณจะได้รับคะแนน IQ ของคุณตามประชากรและสถิติจากทั่วโลก.

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้: เงื่อนไขการใช้บริการ

เริ่มการทดสอบ IQ

เฉลี่ย IQ ตามประเทศ

เฉลี่ย IQ ตามประเทศ
 • IQ in เกาหลี เกาหลี 108.58
 • IQ in ประเทศจีน ประเทศจีน 107.45
 • IQ in ฮ่องกง ฮ่องกง 106.97
 • IQ in ไต้หวัน ไต้หวัน 106.83
 • IQ in สิงคโปร์ สิงคโปร์ 106.32
 • IQ in ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น 106.18
 • IQ in ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 105.82
 • IQ in ลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 105.54
 • IQ in โปรตุเกส โปรตุเกส 105.02
 • IQ in ฮังการี ฮังการี 104.88
 • IQ in อิตาลี อิตาลี 104.69
 • IQ in เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 104.35
 • IQ in ออสเตรีย ออสเตรีย 104.18
 • IQ in เบลเยียม เบลเยียม 103.94
 • IQ in ประเทศเยอรมัน ประเทศเยอรมัน 103.81
 • IQ in สโลวีเนีย สโลวีเนีย 103.77
 • IQ in โครเอเชีย โครเอเชีย 103.75
 • IQ in ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 103.73
 • IQ in ฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 103.54
 • IQ in อิสราเอล อิสราเอล 103.54
 • IQ in สโลวาเกีย สโลวาเกีย 103.24
แสดงมากขึ้น

ตามอายุ

โดยเพศ

<18100.59
19-25105.16
26-35105.27
36-50105.13
50+100.5

การทดสอบ IQ (Intelligence Quotient - ระดับสติปัญญา) คือการทดสอบที่สามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญา ระดับความฉลาด และความสามารถที่เป็นไปได้ในอนาคตของคนได้.

จริง ๆ แล้ว การทดสอบ IQ สามารถช่วยระบุความผิดปกติทางจิตใจหรือความสามารถพิเศษทางสติปัญญาได้เท่า ๆ กัน. การทดสอบ IQ ครั้งแรก ๆ นั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 1900 เพื่อประเมินความสามารถทางบสติปัญญาของเด็กนักเรียน รวมถึงสุขภาพจิตของผู้ป่วย.

คุณสมบัติของแบบทดสอบ IQ ออนไลน์ของพวกเรา

การทดสอบไอคิว

พวกเราได้ทำการพัฒนาแบบทดสอบที่ประกอบด้วยคำถาม 40 ข้อที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายประเทศและยังคงความแม่นยำของผลลัพธ์ได้. แบบทดสอบของพวกเราจะไม่นำลักษณะเฉพาะตัวจากวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ มาใช้ และจะมุ่งเป้าไปที่การวัดความสามารถทางสติปัญญาของผู้เข้าทำแต่ละคนมากกว่า.

แบบทดสอบฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้นในแบบที่ผลลัพธ์สุดท้ายจะถูกคำนวณโดยใช้วิธีการกระจายแบบปกติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของ IQ ที่ 100 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ σ = 15. ดังนั้น ผลลัพธ์ 2 ใน 3 จากทั้งหมด (ประมาณ 68 เปอร์เซ็นต์) จะอยู่ระหว่าง 85 ถึง 115.

แบบทดสอบนี้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา แต่พวกเราขอแนะนำให้คุณทำให้เสร็จภายใน 20 นาที เนื่องจากจะทำให้แบบทดสอบมีความแม่นยำสูงที่สุดและจะทำให้คุณได้ทราบถึงความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและแม่นยำของตนเองด้วย. หากคุณใช้เวลาทำแบบทดสอบนานกว่า 15 นาที, คุณจะได้รับคะแนนที่ต่ำกว่าความเป็นจริง.

โดยเฉลี่ยแล้ว คุณควรจะใช้เวลา 15 วินาทีสำหรับแก้ปัญหาข้อที่ง่าย, 35 วินาทีสำหรับข้อปานกลาง, และ 1 นาทีสำหรับข้อที่ยากที่สุด.

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ IQ

การทดสอบ IQ มีประโยชน์ในหลากหลายแง่มุมมาก เช่น

 • การประเมินอย่างครอบคลุม;
 • การประเมินและวินิจฉัยความผิดปกติทางจิต;
 • การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสติปัญญา;
 • การประเมินผู้สมัครงาน;
 • การประเมินสติปัญญา ทั้งในแง่ของความจำ, ความเร็ว, และสมาธิ.

ผลลัพธ์จากการทดสอบ IQ

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบนั้นไม่ใช่เพื่อประเมินความฉลาดโดยรวมของบุคคลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อเปิดเผยทักษะที่บุคคลนั้นเชี่ยวชาญหรือที่มีปัญหา. นอกจากนี้ การทดสอบ IQ ก็ยังช่วยประเมินความสามารถต่าง ๆ ดังนี้ด้วย:

 • ทักษะทางคณิตศาสตร์;
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์;
 • ความสามารถในการเรียนภาษา;
 • ความทรงจำ;
 • ความเร็วในการประมวลผลข้อมูล;
 • การให้เหตุผล.

ระดับคะแนนจากการทดสอบ

คะแนนสูงสุดที่คุณจะได้รับจากการทำแบบทดสอบของเราคือ 160. คนส่วนมากจะได้คะแนนตั้งแต่ 85 จนถึง 115 ซึ่งเป็นระดับความฉลาดมาตรฐาน. คุณสามารถศึกษาระดับคะแนน IQ แต่ละระดับเพิ่มเติมได้ด้านล่าง.

IQ ระดับสูง

คะแนน IQ 131 ขึ้นไป

คะแนนระดับนี้ถือเป็นคะแนนที่สูงที่สุดที่คุณจะได้รับจากการทดสอบสติปัญญา. พวกเราจะเรียกผู้คนที่มี IQ ระดับนี้ว่าอัจฉริยะ. พวกเขาไม่มีปัญหาใด ๆ ในการทำแบบทดสอบ IQ และจะใช้เวลาน้อยกว่าเวลาที่กำหนด. ผู้คนในระดับนี้จะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างท่วมท้น. ผู้คนกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 2.2 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก โดยกลุ่มคนที่ได้คะแนนสูงกว่า 145 นั้นจะมีจำนวนน้อยลงไปอีก ที่ 0.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น.

คะแนน IQ 121 ถึง 130

คะแนนระดับนี้ถือเป็นระดับ IQ ที่ค่อนข้างสูง. พวกเราเรียกผู้คนกลุ่มนี้ว่าคนมีความสามารถ. พวกเขาสามารถตอบคำถามได้โดยไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นระดับง่าย ระดับกลาง หรือระดับยาก.

คะแนน IQ 111 ถึง 120

คะแนนระดับนี้ถือเป็นคะแนนระดับทั่วไปค่อนสูง และถือเป็นระดับที่ดี. คนกลุ่มนี้สามารถตอบคำถามระดับง่ายและปานกลางได้สบาย ๆ แต่จะสะดุดกับคำถามระดับยาก.

IQ ระดับทั่วไป

คะแนน IQ 90 ถึง 110

คะแนนระดับนี้ถือเป็นระดับมาตรฐานของคนธรรมดา. ประชากรโลกเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์มีสติปัญญาอยู่ในระดับนี้.

IQ ระดับต่ำ

คะแนน IQ 80 ถึง 89

คะแนนระดับนี้ถือเป็นระดับมาตรฐานค่อนต่ำและเป็นระดับปกติสำหรับคนทั่วไป. คนกลุ่มนี้สามารถตอบคำถามง่าย ๆ ได้สบายมากและอาจจะตอบคำถามระดับกลางได้ด้วยซ้ำ แต่มักจะประสบปัญหาจากสมาธิที่ไม่ดี. ผู้เข้าทำแบบทดสอบในกลุ่มนี้มักจะข้ามคำถามระดับยากหรือใช้เวลาทำนานเกินไป.

คะแนน IQ 66 ถึง 79

คะแนนระดับนี้ถือเป็นระดับต่ำและบ่งชี้ว่าผู้เข้าทำมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ, ความจำ, การให้เหตุผล และประสบความยากลำบากในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และตรรกะ. อย่างไรก็ดี, คนกลุ่มนี้ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและสามารถแก้ปัญหาในแต่ละวันด้วยวิธีการเช่นเดียวกับคนทั่วไป.

คะแนน IQ 65 ลงมา

คะแนนที่ต่ำกว่า 65 ทั้งหมดถือเป็นระดับที่ต่ำมาก และบ่งชี้ว่าผู้เข้าทำแบบทดสอบมีความผิดปกติทางจิต. คนกลุ่มนี้ไม่สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองหรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้.

แบบทดสอบ IQ: ควรจะตอบกี่ข้อดี?

แบบทดสอบ IQ

แบบทดสอบ IQ ที่ดีควรจะประกอบด้วยคำถามประมาณ 30 ถึง 50 ข้อ. จำนวนคำถามที่ต่ำกว่านี้จะทำให้การประเมินสติปัญญาขาดความแม่นยำ.

ดังนั้น, แบบทดสอบ IQ ที่พบได้ทั่วไปบนโลกอินเตอร์เน็ตที่มีคำถามเพียง 3, 5, หรือ 10 ข้อนั้นไม่สามารถประเมินระดับสติปัญญาได้อย่างแม่นยำ.

หากมีจำนวนคำถามมากกว่านี้ ระยะเวลาทดสอบจะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อสมาธิ. ดังนั้น, จำนวนคำถามที่เหมาะสมที่สุดคือ 30 ถึง 50 คำถาม.

แบบทดสอบบนเว็บไซต์ iq-global-test.com ของเราจะมีคำถาม 40 คำถาม.

ทำแบบทดสอบ IQ ยังไงให้ได้คะแนนสูง ๆ ?

ผลลัพธ์อาจผันแปรไปได้ตามสภาพแวดล้อม สถานะทางร่างกาย หรือสถานะทางอารมณ์ของผู้เข้าทำ. ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด, พวกเราขอแนะนำให้คุณปฏิบัติดังนี้:

 • ทำแบบทดสอบในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ปราศจากตัวแปรที่อาจรบกวนสมาธิและส่งผลต่อกระบวนการคิดของคุณ;
 • ความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรืออารมณ์อาจทำให้ผลลัพธ์ของคุณแย่กว่าความเป็นจริงได้;
 • คุณไม่ควรจะทำแบบทดสอบนี้หากมีข้อจำกัดทางเวลา เนื่องจากแบบทดสอบนี้จะกินเวลาประมาณ 30 ถึง 40 นาทีโดยเฉลี่ย;
 • กรุณากรอกอายุที่แท้จริงเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ.

คุณไม่ควรวิตกกังวลหากไม่ได้คะแนนในระดับที่ปรารถนา. คะแนนในส่วนนี้ไม่ใช่คะแนนถาวร แต่จะขึ้นอยู่กับตัวคุณเองรวมถึงกระแสจากทั่วโลกด้วย. พวกเราขอแนะนำให้คุณทำแบบทดสอบนี้ปีละครั้ง แต่ไม่ควรบ่อยกว่า 1 ครั้งต่อ 6 เดือน.

แบบทดสอบ IQ ฟรีทั่ว ๆ ไปจะแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้หรือไม่?

แบบทดสอบ IQ ทั้งหมดจะแสดงผลลัพธ์แบบสัมพันธ์ ไม่ใช่ผลลัพธ์ตายตัว. ระดับ IQ ของคุณจะได้รับการประเมินโดยอาศัยประชากรที่มีอายุใกล้เคียงกับคุณจากทั่วโลก. พวกเราทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์เดือนละหลายล้านผลลัพธ์เพื่อแสดงความแม่นยำให้สูงที่สุด. พวกเราได้รับข้อมูลมากมายจากกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขวางทั่วทั้งโลกอินเตอร์เน็ตเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้จะตรงกับความจริง. ซึ่งการเก็บรักษาและประมวลข้อมูลเหล่านี้นั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก. พวกเราจึงต้องกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับแบบทดสอบของเราเพื่อมาเป็นค่าสนับสนุนโครงการ. อย่างไรก็ดี, ค่าใช้จ่ายที่คุณชำระก็จะแลกมาด้วยผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะมีได้. ผลลัพธ์ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้บนแพลตฟอร์มของเราตลอดเวลาที่เรายังคงให้บริการ.

คำถามที่พบบ่อย

แบบทดสอบ IQ

แบบทดสอบนี้มีกำหนดเวลาหรือไม่?

ระยะเวลาที่พวกเราแนะนำคือ 20 นาที. แต่แบบทดสอบจะไม่มีการจำกัดเวลาใด ๆ และจะปรับผลลัพธ์ที่ได้ไปตามเวลาที่คุณใช้ทำจนเสร็จ.

แบบทดสอบ Mensa คืออะไร?

แบบทดสอบ Mensa คือแบบทดสอบ IQ ที่ได้รับมาตรฐาน โดยจะใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกของ Mensa ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กร Mensa เปิดให้ทุกคนเข้าสมัครเป็นสมาชิกได้ตราบใดที่สามารถทำแบบทดสอบนี้ได้คะแนนดีกว่าประชากร 98 เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการทำแบบทดสอบด้วย.

หากคุณต้องการจะใช้แบบทดสอบของเราเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแบบทดสอบ Mensa คุณควรจะได้คะแนน 132 ขึ้นไป.

การทำแบบทดสอบออนไลน์บนเว็บไซต์ iq-global-test.com ของเราไม่ทำให้คุณมีสิทธิเข้าร่วมองค์กร Mensa แต่อย่างใด

แบบทดสอบของเรามีความแม่นยำขนาดไหน?

แบบทดสอบของเรานั้นจัดทำขึ้นโดยนักจิตวิทยามืออาชีพเพื่อจำแนกระดับ IQ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของพวกเราให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด. ตัวแบบทดสอบและแพลตฟอร์มของพวกเรานั้นได้รับการออกแบบมาให้สามารถปรับแต่งตัวเองตามผลลัพธ์ได้. ดังนั้น แบบทดสอบของพวกเราจึงเป็นแบบประเมินระดับ IQ ที่แม่นยำที่สุด.

4.67 / 5 (5181 reviews)