Celkový testovaný: 6 930 826

IQ Test

 • Asi 20 minút
 • 40 otázok
 • 6 930 826
 • 4.67

Vitajte na platforme na testovanie IQ!

Náš test obsahuje 40 otázok, ktoré posúdia vaše logické myslenie, rozpoznávanie vzorov a schopnosť riešiť problémy. Na vyplnenie testu si vyhraďte približne 20 minút. Ak chcete získať čo najpresnejšie výsledky, vyhnite sa rozptyľovaniu pozornosti. Ide predsa o zistenie vašej inteligencie!

Po dokončení testu si môžete zakúpiť podrobnú správu s výsledkami. Pripravte sa teda na to, že sa môžete ponoriť a zistiť, čo riadi vašu myseľ.

Prajeme vám veľa šťastia pri absolvovaní testu IQ!

Vstupom na tieto stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami: Podmienky používania

Štart IQ testovanie

Priemerný IQ podľa krajiny

Priemerný IQ podľa krajiny
 • IQ in Kórea Kórea 107.31
 • IQ in Čína Čína 105.99
 • IQ in TAIWAN TAIWAN 105.46
 • IQ in Hongkong Hongkong 105.34
 • IQ in Japonsko Japonsko 105.04
 • IQ in Singapore Singapore 104.59
 • IQ in Švajčiarsko Švajčiarsko 104.51
 • IQ in Luxembursko Luxembursko 103.78
 • IQ in Maďarsko Maďarsko 103.67
 • IQ in Portugalsko Portugalsko 103.51
 • IQ in Taliansko Taliansko 103.27
 • IQ in Holandsko Holandsko 102.87
 • IQ in Rakúsko Rakúsko 102.6
 • IQ in Izrael Izrael 102.58
 • IQ in Belgicko Belgicko 102.52
 • IQ in Nemecko Nemecko 102.45
 • IQ in Slovinsko Slovinsko 102.26
 • IQ in Chorvátsko Chorvátsko 102.22
 • IQ in Island Island 102.07
 • IQ in Slovensko Slovensko 101.89
 • IQ in Fínsko Fínsko 101.88
Zobraziť viac

Vek

Podľa pohlavia

<1899.12
19-25103.74
26-35103.97
36-50103.98
50+99.56

Test IQ (inteligenčný kvocient) je test, ktorý sa používa na určenie kognitívnych schopností ľudí, ako aj na posúdenie ich intelektuálnej úrovne a potenciálu. IQ test môže v skutočnosti pomôcť identifikovať mentálnu subnormalitu aj intelektuálny potenciál.

O našej platforme

Online IQ test

Online test IQ, ktorý je k dispozícii na stránke https://iq-global-test.com/, je inovatívne a komplexné hodnotenie určené na meranie rôznych aspektov ľudskej inteligencie. Test bol vyvinutý tak, že po vyplnení sa výsledky generujú metódou normálneho rozdelenia s priemerným IQ rovným 100 a štandardnou odchýlkou σ = 15. Preto sa 2⁄3 všetkých výsledkov (čo je približne 68 %) pohybuje v rozmedzí od 85 do 115.

Počet otázok a trvanie

Test pozostáva zo 40 otázok. Na vyplnenie testu máte 20 minút. Riešenie ľahkých otázok by vám malo v priemere trvať 15 sekúnd, stredne ťažkých 35 sekúnd a na zodpovedanie najťažších otázok by ste mali potrebovať jednu minútu. Tento formát umožňuje efektívne a cielené posúdenie intelektuálnych schopností osoby.

Typy otázok

V testoch IQ sa zvyčajne vyskytujú tri základné kategórie otázok: logické myslenie, vyhľadávanie vzorov a riešenie problémov.

Otázky na logické myslenie vyzývajú osobu, aby starostlivo premýšľala a riešila zložité problémy. Otázky zamerané na hľadanie vzorov hodnotia zručnosť človeka pri vytváraní súvislostí, spracúvaní informácií a uvažovaní o abstraktných pojmoch. Otázky zamerané na riešenie problémov si vyžadujú nájsť najlepší prístup a použiť ho na dosiahnutie riešenia.

Účel IQ testu

Hlavným cieľom IQ testu je získať čo najviac informácií o inteligencii jednotlivca. Výsledky umožňujú nahliadnuť do jeho potenciálu a umožnia mu robiť dobre informované rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, kariérneho rastu a možností osobného rozvoja.

Tipy, ako absolvovať test IQ

Pohodlné testovacie prostredie

Vytvorenie pokojného a pohodlného testovacieho prostredia je veľmi dôležité pre dosiahnutie optimálnych výsledkov pri online testovaní IQ. To umožní používateľom sústrediť sa na hodnotenie a minimalizovať vplyv vonkajších rušivých vplyvov.

Sústredenie a zabránenie rozptyľovaniu pozornosti

Pre presné hodnotenie kognitívnych funkcií je veľmi dôležité udržať si počas testu sústredenie. Používatelia by sa mali vyhýbať rozptyľovaniu, ako sú mobilné zariadenia a hluk v pozadí, aby sa mohli sústrediť na danú úlohu.

Stratégie riadenia času

Keďže online IQ test je časovo obmedzený, je dôležité efektívne hospodáriť s časom. Používatelia by si mali rozumne rozdeliť čas, uprednostniť otázky, na ktoré dokážu s istotou odpovedať, a k ťažším otázkam sa vrátiť neskôr, ak im to čas dovolí.

Ako presný je náš test

Presný iq test

Náš test bol vyvinutý odbornými psychológmi s cieľom dosiahnuť normálne rozloženie úrovní IQ medzi všetkými používateľmi našej webovej stránky. Test aj funkčnosť našej platformy sú navrhnuté tak, aby sa výsledky neustále upravovali. Vďaka tomu ponúkame najpresnejšie hodnotenie úrovne IQ.

Prečo vyberáme poplatok?

Test IQ poskytuje porovnávaciu hodnotu, nie pevnú hodnotu. Vaše skóre IQ sa vyhodnocuje vo vzťahu k celosvetovej populácii v rámci vašej vekovej skupiny. Aby sme zabezpečili čo najvyššiu mieru presnosti, každý mesiac analyzujeme milióny výsledkov. Údaje zhromažďujeme od rôznorodého publika na internete, aby sme dosiahli objektívne výsledky. Ukladanie a spracovanie takéhoto obrovského množstva údajov môže byť nákladné, preto musíme za test vyberať poplatok, aby sme náš projekt udržali. Výmenou za to získate čo najpresnejší výsledok, ktorý bude uložený na našej platforme po celú dobu existencie našej služby.

4.67 / 5 (5420 reviews)