ผู้ใช้ที่ดีที่สุดตามคะแนน IQ

ผู้ใช้ 20 อันดับแรก ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
# ประเทศ ผู้ใช้ IQ
#1 jatupon 143
#2 大谷 142
#3 137
#4 Masashi Nagato 135
#5 Hialas 135
#6 Dee 134
#7 ゲリラごリラ 133
#8 Igor 133
#9 Perloph 132
#10 JA Arce 131
#11 Waniwa 129
#12 かい 129
#13 akhilgov rassoul 128
#14 gieras51 127
#15 はいね 127
#16 shin 127
#17 山田 126
#18 Taro 126
#19 まさ 126
#20 125
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
อาจ
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม