ผู้ใช้ที่ดีที่สุดตามคะแนน IQ

ผู้ใช้ 20 อันดับแรก ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา
# ประเทศ ผู้ใช้ IQ
#1 Emir 134
#2 Kemi 134
#3 132
#4 jérémie 131
#5 Shane 129
#6 Piotr 129
#7 kornelius 129
#8 YJ 129
#9 Nhi 127
#10 Rubens 126
#11 王奕仁 126
#12 あんぱ 123
#13 心海 122
#14 122
#15 Юля 122
#16 さな 121
#17 福田博明 120
#18 ミエ 119
#19 Koren 118
#20 زياد العصيمي 118
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
อาจ
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม