Celkem testováno: 6 930 705

IQ test

 • Asi 20 minut
 • 40 otázek
 • 6 930 705
 • 4.67

Vítejte na platformě pro testování IQ!

Náš test obsahuje 40 otázek, které prověří vaše logické myšlení, rozpoznávání vzorců a schopnost řešit problémy. Na vyplnění testu si vyhraďte přibližně 20 minut. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků se vyhněte rozptylování. Jde přece o to, abyste zjistili svou inteligenci!

Po dokončení testu si můžete zakoupit podrobnou zprávu s výsledky. Připravte se tedy na to, že se do něj ponoříte a zjistíte, co řídí vaši mysl.

Přejeme vám hodně štěstí při absolvování testu IQ!

Vstupem na tyto stránky souhlasíte, že budete vázáni těmito podmínkami: Podmínky použití

Začněte testování IQ.

Průměrná IQ podle země

Průměrná IQ podle země
 • IQ in Jižní Korea Jižní Korea 107.31
 • IQ in Čína Čína 105.99
 • IQ in Tchaj-wan Tchaj-wan 105.46
 • IQ in Hongkong Hongkong 105.34
 • IQ in Japonsko Japonsko 105.04
 • IQ in Singapur Singapur 104.58
 • IQ in Švýcarsko Švýcarsko 104.51
 • IQ in Lucembursko Lucembursko 103.78
 • IQ in Maďarsko Maďarsko 103.67
 • IQ in Portugalsko Portugalsko 103.51
 • IQ in Itálie Itálie 103.27
 • IQ in Nizozemsko Nizozemsko 102.87
 • IQ in Rakousko Rakousko 102.6
 • IQ in Izrael Izrael 102.58
 • IQ in Belgie Belgie 102.52
 • IQ in Německo Německo 102.45
 • IQ in Slovinsko Slovinsko 102.26
 • IQ in Chorvatsko Chorvatsko 102.22
 • IQ in Island Island 102.07
 • IQ in Slovensko Slovensko 101.89
 • IQ in Finsko Finsko 101.88
Zobrazit více

Ve věku

Pohlaví

<1899.12
19-25103.74
26-35103.97
36-50103.98
50+99.56

Test IQ (inteligenční kvocient) je test, který se používá k určení kognitivních schopností lidí a k posouzení jejich intelektuální úrovně a potenciálu. IQ test může pomoci určit jak mentální subnormality, tak intelektuální potenciál.

O naší platformě

Online IQ test

Online test IQ, který je k dispozici na adrese https://iq-global-test.com/, je inovativní a komplexní test určený k měření různých aspektů lidské inteligence. Test byl vyvinut tak, aby po vyplnění byly výsledky generovány metodou normálního rozdělení s průměrným IQ rovným 100 a směrodatnou odchylkou σ = 15. Proto se 2/3 všech výsledků (což je přibližně 68 %) pohybují v rozmezí 85 až 115.

Počet otázek a doba trvání

Test se skládá ze 40 otázek. Na vyplnění testu máte 20 minut. Řešení snadných otázek by vám mělo trvat v průměru 15 sekund, řešení středně obtížných otázek 35 sekund a zodpovězení nejtěžších otázek jednu minutu. Tento formát umožňuje efektivní a cílené posouzení intelektuálních schopností osoby.

Typy otázek

V testech IQ se obvykle vyskytují tři hlavní kategorie otázek: logické myšlení, hledání vzorců a řešení problémů.

Otázky týkající se logického myšlení vyzývají osobu k pečlivému přemýšlení a řešení složitých problémů. Otázky zaměřené na rozpoznávání vzorů hodnotí dovednost člověka vytvářet souvislosti, zpracovávat informace a uvažovat o abstraktních pojmech. Otázky týkající se řešení problémů vyžadují nalezení nejlepšího postupu a jeho použití k dosažení řešení.

Účel testu IQ

Hlavním cílem IQ testu je získat co nejvíce informací o inteligenci jedince. Výsledky poskytují náhled na jeho potenciál a umožňují mu činit informovaná rozhodnutí ohledně vzdělávání, kariérního růstu a možností osobního rozvoje.

Tipy, jak si udělat test IQ

Pohodlné testovací prostředí

Vytvoření klidného a pohodlného testovacího prostředí je velmi důležité pro dosažení optimálních výsledků při online testování IQ. To umožní uživatelům soustředit se na hodnocení a minimalizovat vliv vnějších rušivých vlivů.

Soustředění a zamezení rozptylování

Pro přesné vyhodnocení kognitivních funkcí je velmi důležité udržet během testu pozornost. Uživatelé by se měli vyvarovat rozptylování, jako jsou mobilní zařízení a hluk v pozadí, aby se mohli soustředit na daný úkol.

Strategie řízení času

Vzhledem k tomu, že online IQ test je časově omezený, je důležité efektivně hospodařit s časem. Uživatelé by měli svůj čas rozvrhnout rozumně, upřednostnit otázky, na které mohou s jistotou odpovědět, a k obtížnějším otázkám se vrátit později, pokud jim to čas dovolí.

Jak přesný je náš test

Přesný iq test

Náš test byl vyvinut odbornými psychology tak, aby bylo dosaženo normálního rozložení úrovní IQ u všech uživatelů našich webových stránek. Test i funkce naší platformy jsou navrženy tak, aby se výsledky neustále upravovaly. Díky tomu nabízíme nejpřesnější hodnocení úrovně IQ.

Proč si účtujeme poplatek?

Test IQ poskytuje srovnávací hodnotu, nikoli pevnou. Vaše skóre IQ se vyhodnocuje ve vztahu k celosvětové populaci ve vaší věkové skupině. Abychom zajistili co nejvyšší míru přesnosti, analyzujeme každý měsíc miliony výsledků. Shromažďujeme data od různorodého publika napříč internetem, abychom dosáhli objektivních výsledků. Uchovávání a zpracování tak obrovského množství dat může být nákladné, a proto musíme za test vybírat poplatek, abychom náš projekt udrželi. Výměnou za to získáte co nejpřesnější výsledky, které budou uloženy na naší platformě po celou dobu existence naší služby.

4.67 / 5 (5420 reviews)