Người dùng hàng đầu theo IQ

Top 20 người dùng trong 7 ngày qua
# Quốc gia Người dùng IQ
#1 가이석 143
#2 샘물 141
#3 ひら 138
#4 コガワっち 134
#5 モルト 134
#6 kate 133
#7 もり 133
#8 Boris 132
#9 あっちゃん 132
#10 Guido 131
#11 Amet 131
#12 悠太 131
#13 Petra L 131
#14 uja 130
#15 ゼウス様 129
#16 peegy 129
#17 ぺん 129
#18 MARKO 128
#19 調子くん 128
#20 echo 127
Tháng Một
Tháng hai
Bước đều
Tháng tư
Có thể
Tháng sáu
Tháng bảy
Tháng tám
Tháng 9
Tháng Mười
Tháng mười một
Tháng 12