Tổng số thử nghiệm: 7 421 949

Về chúng tôi

Chào mừng bạn đến với "IQ Global Test"

Chúng tôi là một nhóm các nhà tâm lý học, nhà khoa học và người yêu thích, mỗi người mang đến một góc nhìn độc đáo và chuyên môn riêng trong việc nghiên cứu về trí tuệ của con người. Trong vòng năm năm, chúng tôi đã phục vụ hàng ngàn người, cố gắng cung cấp sự hiểu biết toàn diện nhất về khả năng nhận thức của họ. Lấy cảm hứng từ mong muốn thúc đẩy giáo dục và hiểu biết về trí tuệ trong thời đại số hóa, chúng tôi đã tạo ra nền tảng này để cho phép mọi người đánh giá khả năng tư duy của họ trong một môi trường trực tuyến tiện lợi và thân thiện với người dùng. Các nỗ lực của chúng tôi tập trung vào việc kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tế, tạo điều kiện cho các bài kiểm tra và phân tích của chúng tôi trở nên dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Mục tiêu của chúng tôi

Với mục tiêu làm sâu sắc sự hiểu biết về trí tuệ con người, mục tiêu của chúng tôi là giúp mọi người tìm hiểu thêm về trí thông minh, tiềm năng và các lĩnh vực phát triển của họ. Chúng tôi tin rằng hiểu biết về IQ của một người có thể là chìa khóa đến thành công cá nhân và nghề nghiệp.

Tại sao chọn chúng tôi?

  • Phương pháp Khoa học. Chúng tôi sử dụng các phương pháp tiên tiến như Phân tích Faktor Xác nhận (CFA) và Mô hình Hóa Điều kiện Cấu trúc (SEM) để đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc đánh giá IQ.
  • Đối tác Giáo dục. Hợp tác với các trường học và các cơ sở giáo dục cao cấp cho phép chúng tôi duy trì ở hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục.
  • Giải pháp Doanh nghiệp. Chúng tôi hợp tác tích cực với các công ty Quản lý Nhân sự trên toàn thế giới, hỗ trợ họ tuyển dụng ứng viên phù hợp nhất dựa trên năng lực trí tuệ của họ.
  • Phân tích Dễ tiếp cận. Đội ngũ của chúng tôi cung cấp phân tích IQ mở cửa cho mọi người và cũng cung cấp nghiên cứu đặt hàng về sự tương quan giữa IQ và các yếu tố khác nhau.

Quyền Riêng tư & Bảo mật

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn nhất. Tất cả dữ liệu và kết quả kiểm tra của bạn được xử lý với sự chịu trách nhiệm tối đa và không bao giờ được chia sẻ với bên thứ ba.

Thành tựu

7 421 949 hoàn thành bài kiểm tra
100+ quốc gia Người dùng đã được kiểm tra trong
90+ Số Lần Hợp Tác

Muốn tham gia đội của chúng tôi không?

Gửi CV của bạn ➔