Tổng số thử nghiệm: 7 460 928

Làm bài kiểm tra miễn phí

Nhấp vào bên dưới để bắt đầu kiểm tra IQ ngay bây giờ

Bắt đầu kiểm tra IQ miễn phí

Câu hỏi thường gặp

Bài kiểm tra IQ mẫu là gì?

Bài kiểm tra IQ mẫu miễn phí của chúng tôi là một đánh giá cung cấp bản xem trước các loại câu hỏi bạn có thể tìm thấy trong bài kiểm tra IQ có độ dài đầy đủ. Nó được thiết kế để kiểm tra khả năng nhận thức của bạn và không có nghĩa là cung cấp điểm IQ chính thức, đầy đủ.

Tôi có cần tạo một tài khoản để làm bài kiểm tra không?

Không, không cần phải tạo một tài khoản để thực hiện kiểm tra IQ mẫu miễn phí của chúng tôi. Nó có thể truy cập được cho mọi người.

Bài kiểm tra mất bao lâu?

Thử nghiệm IQ mẫu thường mất 5-10 phút để hoàn thành, nhưng không có giới hạn thời gian nghiêm ngặt.

Tôi sẽ nhận được kết quả của mình ngay lập tức chứ?

Có, một khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, kết quả của bạn được tính toán ngay lập tức và trình bày cho bạn.

Làm thế nào chính xác là thử nghiệm IQ mẫu?

Thử nghiệm mẫu là phiên bản đơn giản hóa của thử nghiệm IQ thực tế, vì vậy nó có thể cung cấp cho bạn ý tưởng chung về cách bạn có thể thực hiện trong bài kiểm tra độ dài đầy đủ. Tuy nhiên, nó không nên được sử dụng để thay thế cho một bài kiểm tra IQ chính thức, vì nó không cung cấp điểm IQ dứt khoát.

Có phiên bản đầy đủ của bài kiểm tra IQ có sẵn không?

Có, nếu bạn muốn làm một bài kiểm tra IQ toàn diện, chúng tôi cung cấp một phiên bản đầy đủ có thể được mua từ trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web chính của chúng tôi:iq-global-test.com