Totali i testuar: 7 040 974

IQ Testi

 • Rreth 20 minuta
 • 40 pyetje
 • 7 040 974
 • 4.67

Mirë se vini në platformën e testimit të IQ!

Testi ynë përfshin 40 pyetje që do të vlerësojnë të menduarit tuaj logjik, njohjen e modeleve dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Lërini rreth 20 minuta për të përfunduar testin. Për rezultatet më të sakta, shmangni shpërqendrimet. Në fund të fundit, bëhet fjalë për të mësuar inteligjencën tuaj!

Pasi të keni përfunduar testin, mund të blini një raport të detajuar të rezultateve. Pra, bëhuni gati të zhyteni dhe të zbuloni se çfarë të shtyn mendjen.

Ju urojmë suksese në kryerjen e testit të IQ-së!

Duke hyrë në këtë faqe, ju pranoni të lidheni me këto kushte: Kushtet e përdorimit

START TESTING IQ

IQ mesatare sipas vendit

IQ mesatare sipas vendit
 • IQ in Korea Korea 107.47
 • IQ in Kinë Kinë 106.02
 • IQ in Tajvan Tajvan 105.5
 • IQ in Hong Kong Hong Kong 105.36
 • IQ in Japoni Japoni 105.36
 • IQ in Singapore Singapore 104.59
 • IQ in Switzerland Switzerland 104.56
 • IQ in Luksemburg Luksemburg 103.86
 • IQ in Hungari Hungari 103.72
 • IQ in Portugali Portugali 103.56
 • IQ in Itali Itali 103.32
 • IQ in Holandë Holandë 102.93
 • IQ in Izrael Izrael 102.73
 • IQ in Gjermani Gjermani 102.66
 • IQ in Austri Austri 102.64
 • IQ in Belgjikë Belgjikë 102.58
 • IQ in Slloveni Slloveni 102.34
 • IQ in Kroaci Kroaci 102.24
 • IQ in Islandë Islandë 102.07
 • IQ in Sllovaki Sllovaki 101.92
 • IQ in Finlandë Finlandë 101.87
Trego më shumë

Nga mosha

Nga gjinia

<1899.21
19-25103.86
26-35104.11
36-50104.22
50+99.8

Testi IQ (Intelligence Quotient) është një test që përdoret për të përcaktuar aftësitë njohëse të njerëzve, si dhe për të vlerësuar nivelet intelektuale dhe potencialin e njerëzve. Në fakt, testi IQ mund të ndihmojë në identifikimin e subnormalitetit mendor dhe potencialit intelektual.

Rreth platformës sonë

Testi i IQ në internet

Testi i IQ në internet, i disponueshëm në https://iq-global-test.com/, është një vlerësim inovativ dhe gjithëpërfshirës i krijuar për të matur aspekte të ndryshme të inteligjencës njerëzore. Testi u zhvillua në atë mënyrë që, kur të përfundojë, rezultatet gjenerohen duke përdorur një metodë normale të shpërndarjes me një IQ mesatare të barabartë me 100 dhe një devijim standard prej σ = 15. Prandaj, 2⁄3 e të gjitha rezultateve (që është rreth 68%) variojnë nga 85 në 115.

Numri i pyetjeve dhe kohëzgjatja

Testi përbëhet nga 40 pyetje. Për të përfunduar testin keni 20 minuta. Mesatarisht, duhet t'ju duhen 15 sekonda për të zgjidhur pyetjet e lehta, 35 sekonda për të zgjidhur ato mesatare dhe një minutë për t'iu përgjigjur atyre më të vështirave. Ky format lejon një vlerësim efektiv dhe të fokusuar të aftësive intelektuale të një personi.

Llojet e pyetjeve

Ekzistojnë tre kategori kryesore të pyetjeve që zakonisht gjenden në testet e IQ: të menduarit logjik, zbulimi i modeleve dhe zgjidhja e problemeve.

Pyetjet e të menduarit logjik e ftojnë personin të mendojë me kujdes dhe të trajtojë problemet e ndërlikuara. Pyetjet për zbulimin e modeleve vlerësojnë aftësinë e dikujt në vizatimin e lidhjeve, tretjen e informacionit dhe meditimin e koncepteve abstrakte. Pyetjet për zgjidhjen e problemeve kërkojnë gjetjen e qasjes më të mirë dhe përdorimin e saj për të arritur në një zgjidhje.

Qëllimi i testit të IQ

Qëllimi kryesor i një testi IQ është të mbledhë sa më shumë informacion të jetë e mundur për inteligjencën e një individi. Rezultatet japin njohuri mbi potencialin e tyre dhe i lënë ata të bëjnë zgjedhje të mirëinformuara për arsimin, rritjen e karrierës dhe mundësitë e zhvillimit personal.

Këshilla se si të bëni një test IQ

Ambient i rehatshëm testimi

Krijimi i një mjedisi të qetë dhe të rehatshëm testimi është shumë i rëndësishëm për rezultate optimale gjatë kryerjes së një testi të IQ-së në internet. Kjo do t'i lejojë përdoruesit të përqendrohen në vlerësim dhe të minimizojnë ndikimin e shpërqendrimeve të jashtme.

Përqendrimi dhe shmangia e shpërqendrimeve

Ruajtja e fokusit gjatë testit është shumë e rëndësishme për vlerësimin e saktë kognitiv. Përdoruesit duhet të shmangin shpërqendrimet si pajisjet celulare dhe zhurmën e sfondit, në mënyrë që të mund të përqendrohen në detyrën në fjalë.

Strategjitë e menaxhimit të kohës

Për shkak se testi i IQ në internet është i kufizuar në kohë, është e rëndësishme të menaxhoni kohën në mënyrë efektive. Përdoruesit duhet ta ndajnë kohën e tyre me mençuri, duke u dhënë përparësi pyetjeve të cilave mund t'u përgjigjen me besim dhe t'u kthehen pyetjeve më të vështira më vonë nëse e lejon koha.

Sa i saktë është testi ynë

Testi i saktë iq

Testi ynë u zhvillua nga psikologë ekspertë për të arritur një shpërndarje normale të niveleve të IQ midis të gjithë përdoruesve të faqes sonë të internetit. Si testi ashtu edhe funksionaliteti i platformës sonë janë krijuar në atë mënyrë që rezultatet të rregullohen vazhdimisht. Si rezultat, ne ofrojmë vlerësimin më të saktë të niveleve të IQ.

Pse marrim një tarifë?

Një test IQ jep një vlerë krahasuese, jo fikse. Rezultati juaj IQ vlerësohet në lidhje me popullsinë globale brenda grupmoshës suaj. Për të siguruar shkallën më të lartë të saktësisë, ne analizojmë miliona rezultate çdo muaj. Ne mbledhim të dhëna nga një audiencë e ndryshme në internet për të arritur rezultate të paanshme. Ruajtja dhe përpunimi i sasive të tilla të mëdha të të dhënave mund të jetë i kushtueshëm, prandaj ne duhet të paguajmë një tarifë për testin për të mbështetur projektin tonë. Në këmbim, ju merrni rezultatin më të saktë, i cili do të ruhet në platformën tonë për kohëzgjatjen e ekzistencës së shërbimit tonë.

4.67 / 5 (5564 reviews)