Đề xuất nghiên cứu của bạn Cho các nhà báo FAQ
Cập nhật cuối cùng: 08/14/2023 06:01 PM

IQ trung bình dựa trên sự có mặt của anh chị em

Trong nghiên cứu động về chỉ số trí tuệ (IQ), nhiều biến số đã được khám phá như tiềm năng ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Một biến số hấp dẫn đã thu hút sự chú ý là sự có mặt hoặc vắng mặt của anh chị em.

Mức độ tin cậy cao trong Dữ liệu: 1000+
Giá trị mức độ tin cậy thấp: <1000
# Sự có mặt của anh chị em IQ trung bình Số lượng phản hồi
#1 1 anh hoặc chị em 103.22 10000+
#2 Con cái duy nhất 100.94 10000+
#3 2 hoặc nhiều anh chị em 98.62 1000+

Dữ Liệu

1 Anh Chị Em Hoặc Em Gái - Trung bình chỉ số IQ cho những người có một người anh chị em hoặc em gái là 103,22. Điều này cho thấy một ưu điểm nhỏ so với việc là con một hoặc có nhiều anh chị em hơn. Nhưng nếu bạn thuộc vào nhóm này, có lẽ bạn đã có sự cân bằng giữa sự thân thiện và không gian cá nhân khi lớn lên.

Con Một - Những người không có anh chị em hoặc em gái có chỉ số IQ trung bình là 100,94. Điều này thú vị, phải không? Một số người có thể nói rằng việc là người duy nhất được cha mẹ quan tâm và có nguồn tài nguyên riêng có thể mang lại lợi ích về mặt nhận thức. Mặt khác, với tư cách là con một, có lẽ bạn đã tự làm đối thủ tốt nhất của chính mình.

2 Hoặc Nhiều Anh Chị Em Hoặc Em Gái Hơn - Những người có hai hoặc nhiều anh chị em hoặc em gái có chỉ số IQ trung bình là 98,62. Nhưng hãy nhớ rằng con số chỉ là một phần của câu chuyện. Có nhiều anh chị em hoặc em gái có thể đồng nghĩa với việc bạn đã phát triển các kỹ năng khác nhau như kiên nhẫn, đàm phán hoặc nghệ thuật sắp xếp thời gian trong phòng tắm!

Các Yếu Tố Có Thể Ảnh Hưởng Đến IQ

Từ góc độ chuyên nghiệp, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến những con số này:

  • Sự Quan Tâm Của Cha Mẹ: Con một có thể nhận được sự quan tâm không chia sẻ từ phía cha mẹ, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt nhận thức và tình cảm. Trong khi đó, có anh chị em hoặc em gái có thể đồng nghĩa với sự quan tâm được chia sẻ nhưng cũng có nhiều tương tác xã hội hơn.

  • Môi Trường Học Tập: Anh chị em hoặc em gái có thể cung cấp môi trường học tập liên tục tại nhà, với anh chị em hoặc em gái lớn thường đóng vai trò người hướng dẫn hoặc mentor.

  • Phát Triển Kỹ Năng Xã Hội: Mặc dù thông minh nhận thức quan trọng, nhưng thông minh cảm xúc và kỹ năng xã hội cũng quan trọng không kém. Lớn lên với anh chị em hoặc em gái có thể cung cấp nhiều cơ hội để phát triển các kỹ năng này.

  • Các Yếu Tố Kinh Tế: Gia đình lớn có thể đối mặt với hạn chế về mặt kinh tế, điều này có thể hạn chế việc tiếp cận tài liệu giáo dục hoặc các hoạt động ngoại khóa.