เสนอการวิจัยของคุณ สำหรับนักข่าว FAQ
การปรับปรุงครั้งล่าสุด: 09/10/2023 08:51 PM

IQ เฉลี่ยโดยมือที่โดดเด่น: ขวากับคนมือซ้าย

การวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางสติปัญญาได้แยกออกเป็นหลายสาขาที่น่าทึ่งต่างๆ หนึ่งในทางเลือกเชิงอันน่าสนใจคือความเป็นไปได้ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมือที่เป็นมือขวาหรือมือซ้ายของบุคคลและค่าสัมประสิทธิ์ทางอัจฉริยศาสตร์ (IQ) ของพวกเขา

ระดับความเชื่อมั่นสูงในข้อมูล: 1000+
ค่าปริญญาที่เชื่อถือได้ต่ำ: <1000
# มือที่โดดเด่น IQ เฉลี่ย จำนวนคำตอบ
#1 มือซ้าย 103.35 1000+
#2 มือขวา 100.18 10000+