Προτείνετε την έρευνά σας Για δημοσιογράφους FAQ
Τελευταία ενημέρωση: 09/10/2023 08:51 PM

Μέσος όρος IQ ανά κυρίαρχο χέρι: Δεξιόχειρες έναντι αριστερόχειρων

Η έρευνα για τις γνωστικές ικανότητες έχει κλαδέψει σε διάφορα συναρπαστικά πεδία. Ένας τέτοιος δρόμος είναι η πιθανή σύνδεση μεταξύ του κυρίαρχου χεριού του ατόμου και του Επιπέδου Νοημοσύνης (IQ) του.

Υψηλό Επίπεδο Εμπιστοσύνης στα Δεδομένα: 1000+
Χαμηλή τιμή βαθμού εμπιστοσύνης: <1000
# Κυρίαρχο χέρι Μέσος όρος IQ Αριθμός απαντήσεων
#1 Αριστερό χέρι 103.35 1000+
#2 Δεξιά χειρ 100.18 10000+