Προτείνετε την έρευνά σας Για δημοσιογράφους FAQ
Τελευταία ενημέρωση: 08/14/2023 06:01 PM

Μέσος όρος IQ ανά επίπεδο σωματικής δραστηριότητας

Ένα ζωτικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής είναι η φυσική δραστηριότητα. Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε δεδομένα από τους χρήστες μας για να αναλύσουμε τη σχέση μεταξύ της συχνότητας της φυσικής δραστηριότητας και του μέσου Δείκτη Νοημοσύνης (IQ). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εισαγωγικά στοιχεία για τη σχέση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας ενός ατόμου και του αντίστοιχου μέσου IQ τους.

Υψηλό Επίπεδο Εμπιστοσύνης στα Δεδομένα: 1000+
Χαμηλή τιμή βαθμού εμπιστοσύνης: <1000
# Συχνότητα Φυσικής Δραστηριότητας Μέσος όρος IQ Αριθμός απαντήσεων
#1 Περιστασιακά 103.00 1000+
#2 Σπάνια 101.74 1000+
#3 Τακτικά 100.91 100+
#4 Ποτέ 99.32 1000+