Zaproponuj swoje badania Dla dziennikarzy FAQ
Ostatnia aktualizacja: 09/10/2023 09:14 PM

Średnie IQ według grupy wiekowej

Średni IQ populacji dostarcza cennych wglądów w rozwój poznawczy i potencjalne zmiany na przestrzeni życia. Niniejsza tabela ma na celu przedstawienie szczegółowej analizy średnich wyników IQ w różnych grupach wiekowych, podkreślając istotne wzorce i rozważania.

Wysoki poziom zaufania do danych: 1000+
Niska wartość stopnia zaufania: <1000
# Wiek Średnie IQ Liczba odpowiedzi
#1 26-35 102.24 100000+
#2 19-25 101.47 100000+
#3 36-50 100.17 100000+
#4 ≥50 99.35 100000+
#5 ≤18 98.49 100000+

Dane

Według zebranych danych średnie wyniki IQ podzielone na grupy wiekowe wyglądają następująco:

  • 26-35 lat: 102,24
  • 19-25 lat: 101,47
  • 36-50 lat: 100,17
  • ≥50 lat: 99,35
  • ≤18 lat: 98,49

Młodość (19-25 lat) kontra Późna dorosłość (26-35 lat)

Możliwe jest zrobienie ciekawego spostrzeżenia między grupami wiekowymi 19-25 i 26-35 lat. Druga grupa wykazuje nieznacznie wyższy średni wynik IQ. Różne badania wskazują, że zdolności poznawcze mogą osiągać szczyt w późnych latach dwudziestych i wczesnych trzydziestych, co potencjalnie może wyjaśnić obserwowane liczby.

Średni wiek (36-50 lat)

Grupa wiekowa 36-50 lat wykazuje nominalne obniżenie średniego wyniku IQ. Może to być wynikiem różnych czynników, w tym obowiązków życiowych, zmian zdrowotnych lub po prostu naturalnej ewolucji poznawczej.

Seniorzy (≥50 lat)

Wyraźnie widać niewielki spadek średniego wyniku IQ u osób w wieku 50 lat i starszych. Ważne jest jednak rozróżnienie między surową zdolnością przetwarzania poznawczego a zgromadzoną wiedzą lub mądrością. To drugie często rekompensuje ewentualne spadki w pierwszym.

Młodzież (≤18 lat)

Najmłodsza kohorta, czyli osoby w wieku 18 lat i młodsze, ma najniższy średni wynik IQ w tej grupie danych. Nie jest to jednak wskaźnik ich potencjału poznawczego. To lata kształtowania się, i przy odpowiednim prowadzeniu, edukacji i doświadczeniach jest dużo miejsca na rozwój.