Zaproponuj swoje badania Dla dziennikarzy FAQ
Ostatnia aktualizacja: 08/14/2023 06:01 PM

Średnie IQ według poziomu aktywności fizycznej

Jednym z istotnych aspektów życia człowieka jest aktywność fizyczna. Staraliśmy się zbierać dane od naszych użytkowników, aby zbadać związek między częstotliwością aktywności fizycznej a średnimi wynikami ilorazu inteligencji (IQ). Tabela poniżej przedstawia wgląd w związek między aktywnością fizyczną jednostki a jej odpowiadającym średnim IQ.

Wysoki poziom zaufania do danych: 1000+
Niska wartość stopnia zaufania: <1000
# Częstotliwość Aktywności Fizycznej Średnie IQ Liczba odpowiedzi
#1 Sporadycznie 103.00 1000+
#2 Rzadko 101.74 1000+
#3 Regularnie 100.91 100+
#4 Nigdy 99.32 1000+