Tổng số thử nghiệm: 7 421 925

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cho chúng tôi, vui lòng hỏi qua mẫu liên hệ hoặc email. Thông thường, chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ, nhưng đôi khi có thể mất đến 3 ngày làm việc.

IQ Global Test
Eikstraat 59, 9041 Gent, nước Bỉ
Mẫu liên hệ
Dành cho nhà báo và nhà nghiên cứu press@iq-global-test.com