Всього протестовано: 7 424 120

Компоненти IQ-тесту

Компоненти IQ-тесту

Тести на рівень інтелекту давно є широко використовуваним інструментом для оцінки когнітивних здібностей людини. Основна мета IQ-тестів - виміряти розумові здібності особи в порівнянні з її віком, надаючи стандартизований бал, який може бути використаний для різних цілей, таких як визначення освітнього рівня, виявлення труднощів у навчанні або оцінка інтелектуального потенціалу.

Компоненти IQ-тестів

Зазвичай IQ-тести поділяють на чотири області: вербальне сприйняття, образне мислення, робоча пам'ять та швидкість обробки інформації. Кожна з цих областей оцінює різні когнітивні здібності та сприяє формуванню загального балу IQ.

Важливо відзначити, що різні IQ-тести можуть категоризувати чи називати ці компоненти по-різному. Наприклад, Шкала інтелекту Векслера для дітей (WISC) включає вербальне сприйняття, образне мислення, робочу пам'ять та швидкість обробки. З іншого боку, Шкали інтелекту Стенфорд-Бінет розглядають п'ять факторів: Знання, Кількісне мислення, Візуально-просторова обробка, Робоча пам'ять та Гнучке мислення.

Зазвичай IQ-тести вимірюють різні компоненти інтелекту, кожен з власним набором підтестів. Незважаючи на те, що компоненти та підтести можуть варіюватися в залежності від тесту, наведено загальний розподіл за загальноприйнятими категоріями.

Елементи IQ-тестів
Компонент Опис Підтести/Приклади
Вербальне мислення Вимірює здатність розуміти, інтерпретувати та реагувати на вербальну інформацію. Словник, Розуміння, Схожості
Образне мислення Вимірює здатність інтерпретувати, аналізувати та критично мислити про візуально-просторову інформацію. Блочний дизайн, Матричне мислення, Візуальні головоломки
Робоча пам'ять Вимірює здатність тимчасово зберігати, маніпулювати та відтворювати інформацію. Цифровий промінь, Арифметика, Послідовність літер та цифр
Швидкість обробки інформації Вимірює швидкість та ефективність реакцій мозкової і моторної діяльності. Кодування, Пошук символів
Кількісне мислення Часто є частиною більш комплексних IQ-тестів, вимірює здатність використовувати числові концепції та виконувати арифметичні операції. Математичні задачі, Числові серії
Абстрактне мислення Оцінює здатність виявляти закономірності, взаємозв'язки або логічні правила в різних сценаріях. Класифікація фігур, Упорядкування зображень

Зазвичай IQ-тести вимірюють різні компоненти інтелекту, кожен з власним набором підтестів. Незважаючи на те, що компоненти та підтести можуть варіюватися в залежності від тесту, наведено загальний розподіл за загальноприйнятими категоріями.

Пояснення підтестів/прикладів, вказаних у таблиці

 1. Лексика: Цей підтест вимірює словниковий запас та формування вербальних концепцій. Особу просять визначити серію представлених слів. Рівень складності зростає по мірі проходження тесту.

 2. Розуміння: Це вимірює вербальне мислення та концептуалізацію, вербальне розуміння та вираження, а також здатність оцінювати та використовувати минулий досвід. Особі представляють питання, які оцінюють розуміння соціальних ситуацій або усвідомлення загальних концепцій. Докладніше читайте Тут про соціальний інтелект.

 3. Схожість: Це оцінює формування вербальних концепцій та мислення. Особу просять описати, як схожі дві, на перший погляд, різні речі або концепції, що вимагає абстрактного мислення.

 4. Блок-дизайн: Цей підтест вимірює візуально-моторну координацію, візуально-просторову обробку та здатність розділити візуальні поля на компоненти. Особі дають блоки, які вона повинна впорядкувати згідно з шаблоном.

 5. Матричне мислення: Це завдання оцінює невербальне мислення, розпізнавання паттернів та індукцію. Це включає в себе візуальні головоломки, які особа повинна завершити.

 6. Візуальні головоломки: Цей підтест вимірює невербальне мислення, просторову обробку та відносини частина-ціле. Особа представлена виконаною головоломкою і попрошена вибрати три варіанти, які, поєднавши, відновлять початкову головоломку.

 7. Ряд цифр: Це вимірює робочу пам'ять та концентрацію. Особу просять повторити послідовність чисел у тому ж порядку або в зворотньому порядку, як це представлено екзаменатором.

 8. Арифметика: Це оцінює розрахункові здібності, концентрацію та робочу пам'ять. Особу просять вирішити арифметичні завдання протягом визначеного часу без паперу та олівця.

 9. Літерно-цифрова послідовність: Це оцінює робочу пам'ять, когнітивну гнучкість та увагу. Особі дають змішану послідовність чисел і літер, і просять відновити числа за зростанням і літери за алфавітним порядком.

 10. Кодування: Це завдання на час, яке вимірює швидкість обробки, короткострокову візуальну пам'ять, здатність вчення, психомоторну швидкість та візуально-моторну координацію. Особі потрібно відповідати символам і числам, використовуючи ключ протягом визначеного часу.

 11. Пошук символу: Це оцінює швидкість обробки, короткострокову візуальну пам'ять та візуально-моторну координацію. Особі потрібно просканувати групу пошуку і вказати, чи один з символів відповіда є цільовому символу.

 12. Математичні задачі: Цей підтест вимірює здатність вирішувати математичні задачі, розуміння математичних концепцій та числові операції.

 13. Числова послідовність: Це вимірює здатність визначити базове правило в послідовності чисел та використовувати його для визначення наступного числа в послідовності.

 14. Класифікація фігур: Цей підтест оцінює абстрактне мислення та здатність категоризації. Особі показують серію фігур, і вона повинна визначити, яка не належить або визначити відсутню фігуру.

 15. Розташування зображень: Цей підтест оцінює логічне/послідовне мислення, здатність виводити соціальні взаємозв'язки причина-наслідок та судження. Особі потрібно розташовувати зображення так, щоб розповісти історію в логічній послідовності.

Yuki Kojida

Психометрик, співвласник IGT
I am Yuki Kojida, a Japanese psychologist and one of the cofounders of iq-global-test.com. I am really excited about the study of human cognitive abilities in different states for many years as well. This article is moderated and published by myself.