Test edilen toplam: 7 460 928

IQ, EQ, AQ ve SQ Arasındaki Farklar

IQ, EQ, AQ ve SQ Arasındaki Farklar

Zeka, sadece bilişsel yeteneklerden çok daha geniş bir kavramdır. Geleneksel olarak Zeka Katsayısı (IQ) tarafından ölçülen zeka anlayışı, Duygusal Katsayı (EQ), Zorluk Katsayısı (AQ) ve Sosyal Katsayı (SQ) dahil etmek üzere genişlemiştir. Bu katsayılar, her birinin bireyin yetenekleri ve yaşamın çeşitli yönlerinde uyum sağlama yeteneği üzerinde benzersiz bir perspektif sunduğu bir bakış açısı sunar.

Zeka Katsayısı (IQ)

Tanım: IQ, bir kişinin bilişsel yeteneklerini ve problemleri çözme yeteneğini anlama ve karmaşık fikirleri anlama ölçüsüdür.

Temel Özellikler:

 • Problem çözme becerileri
 • Mantıklı düşünme
 • soyut düşünme

 IQ Seviyelerinin Karşılaştırmalı Analizi

IQ Aralığı Sınıflandırma
130 ve üzeri Çok Üstün
120 - 129 Üstün
90 - 109 Ortalama
70 - 89 Ortalamanın Altında
70 ve Altı Son Derece Düşük

Duygusal Katsayı (EQ)

Tanım: EQ, bir bireyin duygularını - hem kendi duygularını hem de başkalarının duygularını - algılama, kontrol etme ve değerlendirme yeteneğini ölçer.

Temel Özellikler:

 • Bilinçli olma
 • Duygusal düzenleme
 • Empati

DU Anahtar Yönleri

Bileşen Tanım
Öz farkındalık Duygularını anlama
Öz düzenleme Duyguları yönetme
Sosyal beceriler Diğerleri ile uyumlu etkileşim
Empati Diğerlerinin duygularını anlama
Motivasyon Gelişmeye yönelik kişisel çaba

Zorluk Katsayısı (ZK)

Tanım: ZK, kişinin zorlayıcı ve olumsuz durumlarla karşılaşma ve bu durumlarla başa çıkma yeteneğini yansıtır.

Temel Özellikler:

 • Dayanıklılık
 • Stres yönetimi
 • Sebat

ZK'nın Unsurları

Unsur Etki
Kontrol Harici faktörlerin etkisini yönetme
Sahiplik Zorluklarla yüzleşme sorumluluğunu alma
Erişim Zorlukların yaşamı nasıl etkilediği
Dayanıklılık Zaman içinde süreklilik

Sosyal Katsayı (SK)

Tanım: SK, bireyin sosyal ipuçlarını anlama ve sosyal ortamlarda etkili bir şekilde gezinme ve etki etme yeteneğini ölçer.

Temel Özellikler:

 • Sosyal farkındalık
 • İnsan ilişkileri becerileri
 • Kültürel anlayış

Sosyal Katsayı Bileşenleri

Bileşen Fonksiyon
Sosyal Hassasiyet Sosyal ipuçlarını okuma
İnsanlar Arası Yetenek Sosyal ilişkiler kurma
Sosyal Etki Sosyal grupları etkileme

IQ, DU, ZK ve SK Arasındaki Fark

İşte IQ, DU, ZK ve SK'yi karşılaştıran ve ayıran bir tablo. Her katsayının benzersiz özelliklerini net bir şekilde açıklayan:

IQ, DU, ZK ve SK Karşılaştırmalı Tablosu

Katsayı Tanım Temel Özellikler Temel Odak
IQ (Zeka Katsayısı) Problem çözme ve akıl yürütme gibi bilişsel yetenekleri ölçer Mantıklı düşünce, soyut düşünce, analitik beceriler Bilişsel işleme ve entelektüel yetenekler
DU (Duygusal Katsayı) Kendi farkındalık ve duygusal kontrolü de içeren duygusal zekayı değerlendirir Empati, öz düzenleme, sosyal beceriler Kendi ve diğerlerinin duygularını anlama ve yönetme
ZK (Zorluk Katsayısı) Zor durumları dayanma ve üstesinden gelme yeteneğini değerlendirir Dayanıklılık, stres yönetimi, sebat Zorluklarla başa çıkma ve olumsuz durumlar karşısında direnç
SK (Sosyal Katsayı) Sosyal farkındalığı ve sosyal ortamlarda etkili bir şekilde gezinme yeteneğini belirler İnsan ilişkileri becerileri, sosyal hassasiyet, kültürel farkındalık Sosyal bağlamlarda etkili bir şekilde etkileşim ve sosyal dinamikleri anlama

Bu farklı katsayılar bir araya geldiğinde, bireyin genel zekasının ve uyum yeteneğinin kapsamlı bir resmini sunar. IQ akademik ve mesleki başarıyı öngörebilirken, DU, ZK ve SK bireyin diğerlerine nasıl etkileşimde bulunduğunu, stresle nasıl başa çıktığını ve sosyal değişimlere nasıl adapte olduğunu belirlemede eşit derecede önemlidir.

Bu katsayılar arasındaki etkileşim, kişisel ve profesyonel gelişimde önemlidir. Yüksek bir IQ akademik ve kariyer fırsatlarını açabilirken, DU, ZK ve SK genellikle bu fırsatlar arasında nasıl gezileceğini belirler.

Sonuç olarak, IQ, DU, ZK ve SK'nın anlaşılması, zekânın bütünlüklü bir görünümünü sunar ve başarı ve kişisel tatminin bilişsel yetenekler ve duygusal, sosyal ve zorluklarla ilgili becerilerin dengeli bir kombinasyonuna bağlı olduğunu vurgular. Zekânın bu kapsamlı yaklaşımı, kendimizi bu alanlarda geliştirmemizin karmaşık ve sürekli değişen bir dünyada başarılı olmamıza yardımcı olur.

Yuki Kojida

Psikometrikçi, IGT'nin ortak sahibi
I am Yuki Kojida, a Japanese psychologist and one of the cofounders of iq-global-test.com. I am really excited about the study of human cognitive abilities in different states for many years as well. This article is moderated and published by myself.