Araştırmanızı önerin Gazeteciler için FAQ
Son güncelleme: 08/14/2023 06:01 PM

Kardeşlerin Varlığına Göre Ortalama IQ

Zeka quotients (IQ) dinamik bir çalışmasında, bilişsel yetenek üzerinde potansiyel etkiler olarak birçok değişken araştırılmıştır. Dikkat çeken ilginç bir değişken, kardeşlerin varlığı veya yokluğudur.

Verilere Yüksek Güven Seviyesi: 1000+
Verilere olan güven düzeyi düşüktür: <1000
# Kardeşlerin varlığı Ortalama IQ Yanıt sayısı
#1 1 erkek kardeş veya kız kardeş 103.22 10000+
#2 Tek çocuk 100.94 10000+
#3 2 veya daha fazla erkek kardeş veya kız kardeş 98.62 1000+

Veriler

1 Erkek Kardeş veya Kız Kardeş - Tek kardeşi olan bireylerin ortalama IQ'su 103.22'dir. Bu, tek çocuk veya çok sayıda kardeşi olmaktan biraz daha avantajlı olduğunu gösterir. Ama hey, eğer bu kategoriye giriyorsanız, büyürken arkadaşlık ve kişisel alanın dengesini kurmuş olabilirsiniz.

Tek Çocuk - Kardeşi olmayan bireylerin ortalama IQ'su 100.94'tür. Bu ilginç, değil mi? Bazıları, tek çocuk olarak, ebeveynlerin dikkatini ve kaynaklarını tek başlarına almanın bilişsel faydaları olabileceğini söyleyebilir. Öte yandan, tek çocuk olarak belki de kendi en iyi rekabetçinizdiniz.

2 veya Daha Fazla Erkek Kardeş veya Kız Kardeş - İki veya daha fazla kardeşi olanların ortalama IQ'su 98.62'dir. Ama unutmayın, sayılar sadece hikayenin bir tarafıdır. Birden fazla kardeşi olmak, sabır, müzakere veya banyo zamanını planlamanın sanatı gibi diğer beceriler geliştirdiğiniz anlamına gelebilir!

IQ'yu Etkileyebilecek Potansiyel Faktörler

Profesyonel bir bakış açısından, bu sayıları etkileyebilecek birkaç faktör bulunmaktadır:

  • Ebeveyn Dikkati: Tek çocuk, ebeveynlerden kesintisiz dikkat alabilir, bu da bilişsel ve duygusal gelişimi etkileyebilir. Diğer yandan, kardeşlere sahip olmak paylaşılan dikkat anlamına gelebilir, ancak aynı zamanda artan sosyal etkileşimleri de beraberinde getirebilir.

  • Öğrenme Ortamı: Kardeşler, evde sürekli bir öğrenme ortamı sunabilir, özellikle de büyük kardeşler genellikle öğretmen veya rehber rolünü üstlenir.

  • Sosyal Becerilerin Gelişimi: Bilişsel zeka önemli olsa da duygusal zeka ve sosyal beceriler de aynı derecede önemlidir. Kardeşlerle büyümek, bu becerileri geliştirmek için birçok fırsat sunabilir.

  • Ekonomik Faktörler: Daha büyük aileler, eğitim kaynaklarına veya ders dışı etkinliklere erişimi sınırlayabilecek ekonomik kısıtlamalarla karşılaşabilir.