Araştırmanızı önerin Gazeteciler için FAQ
Son güncelleme: 08/14/2023 06:01 PM

Fiziksel Aktivite düzeyine göre Ortalama IQ

İnsan yaşamının hayati bir yönü fiziksel aktivitedir. Fiziksel aktivitenin sıklığı ile ortalama İntelligence Quotient (IQ) puanları arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanıcılarımızdan veri toplamaya çalıştık. Aşağıdaki tablo, bireyin fiziksel aktivitesi ile ilgili ortalama IQ'ları arasındaki ilişkiye dair içgörüler sunmaktadır.

Verilere Yüksek Güven Seviyesi: 1000+
Verilere olan güven düzeyi düşüktür: <1000
# Fiziksel Aktivite Sıklığı Ortalama IQ Yanıt sayısı
#1 Ara sıra 103.00 1000+
#2 Nadiren 101.74 1000+
#3 Düzenli olarak 100.91 100+
#4 Asla 99.32 1000+