ضریب هوشی متوسط ​​توسط سطح فعالیت بدنی

یک جنبه بحرانی از زندگی انسان فعالیت فیزیکی است. ما تلاش کردیم تا اطلاعاتی از کاربران خود جمع آوری کنیم تا ارتباط بین فراوانی فعالیت‌های فیزیکی و امتیازات میانگین ضریب هوشی (IQ) را تجزیه و تحلیل کنیم. جدول زیر نگاهی به رابطه بین فعالیت فیزیکی فردی و میانگین متناظر IQ آنها ارائه می‌دهد.

سطح بالای اعتماد به داده ها: 1000+
ارزش درجه اعتماد کم: <1000
# ترتیب فعالیت‌های بدنی ضریب هوشی متوسط تعداد پاسخ ها
#1 گاه و بیگاه 103.00 1000+
#2 به ندرت 101.74 1000+
#3 به طور منظم 100.91 100+
#4 هرگز 99.32 1000+