Föreslå din forskning För journalister FAQ
Senaste uppdatering: 08/14/2023 06:01 PM

Genomsnittlig IQ baserad på närvaro av syskon

I den dynamiska studien av intelligenskvoten (IQ) har många variabler utforskats som potentiella påverkansfaktorer på kognitiva förmågor. En intressant variabel som har väckt uppmärksamhet är närvaron eller frånvaron av syskon.

Hög förtroendenivå i data: 1000+
Låg grad av förtroende: <1000
# Förekomst av bröder och systrar Genomsnittlig IQ Antal svar
#1 1 bror eller syster 103.22 10000+
#2 Enda barn 100.94 10000+
#3 2 eller fler bröder eller systrar 98.62 1000+

Uppgifterna

1 Bror eller Syster - Genomsnittlig IQ för individer med en syskon ligger på 103,22. Detta tyder på en liten fördel jämfört med att vara enda barn eller ha flera syskon. Men hallå, om du tillhör den här kategorin har du kanske haft en balans mellan sällskap och personligt utrymme under uppväxten.

Enda Barn - Individer utan några syskon har en genomsnittlig IQ på 100,94. Det här är intressant, eller hur? Vissa kanske säger att att vara den enda mottagaren av föräldrarnas uppmärksamhet och resurser kan ha kognitiva fördelar. Å andra sidan kanske du som enda barn var din egen bästa konkurrent.

2 eller Flera Bröder eller Systrar - De som har två eller fler syskon visar en genomsnittlig IQ på 98,62. Men kom ihåg, siffrorna är bara en sida av historien. Att ha flera syskon kan innebära att du har utvecklat andra färdigheter som tålamod, förhandling eller konsten att schemalägga tid i badrummet!

Faktorer som Potentiellt Påverkar IQ

Från ett professionellt perspektiv kan flera faktorer påverka dessa siffror:

  • Föräldrars Uppmärksamhet: Ett enda barn kan få odelad uppmärksamhet från föräldrarna, vilket kan påverka kognitiv och emotionell utveckling. Å andra sidan kan att ha syskon innebära delad uppmärksamhet men också ökade sociala interaktioner.

  • Inlärningsmiljö: Syskon kan erbjuda en konstant inlärningsmiljö hemma, med äldre syskon som ofta spelar rollen som handledare eller mentorer.

  • Utveckling av Sociala Färdigheter: Även om kognitiv intelligens är viktig är emotionell intelligens och sociala färdigheter lika viktiga. Att växa upp med syskon kan erbjuda många möjligheter att utveckla dessa färdigheter.

  • Ekonomiska Faktorer: Större familjer kan möta ekonomiska begränsningar som kan begränsa tillgången till utbildningsresurser eller fritidsaktiviteter.