Foreslå forskningen din For journalister FAQ
Siste oppdatering: 08/14/2023 06:01 PM

Gjennomsnittlig IQ basert på tilstedeværelsen av søsken

I den dynamiske studien av intelligenskvotienten (IQ) har mange variabler blitt utforsket som potensielle påvirkninger på kognitive evner. En interessant variabel som har fått oppmerksomhet, er tilstedeværelsen eller fraværet av søsken.

Høy tillitsgrad i data: 1000+
Lav grad av tillit: <1000
# Tilstedeværelse av brødre og søstre Gjennomsnittlig IQ Antall svar
#1 1 bror eller søster 103.22 10000+
#2 Eneste barn 100.94 10000+
#3 2 eller flere brødre eller søstre 98.62 1000+

Dataene

1 Bror eller Søster - Gjennomsnittlig IQ for enkeltpersoner med en søsken ligger på 103,22. Dette antyder en liten fordel med å ha ett søsken fremfor å være eneste barn eller ha flere søsken. Men hei, hvis du er i denne kategorien, har du kanskje hatt balansen mellom selskap og personlig plass mens du vokste opp.

Eneste Barn - Individer uten søsken har en gjennomsnittlig IQ på 100,94. Dette er interessant, ikke sant? Noen vil kanskje si at å være den eneste mottakeren av foreldrenes oppmerksomhet og ressurser kan ha kognitive fordeler. På den annen side, som eneste barn, var du kanskje din egen beste konkurrent.

2 eller Flere Brødre eller Søstre - De som har to eller flere søsken viser en gjennomsnittlig IQ på 98,62. Men husk, tallene er bare én side av historien. Å ha flere søsken kan bety at du har utviklet andre ferdigheter som tålmodighet, forhandlinger eller kunsten å planlegge baderomstid!

Mulige Faktorer som Kan Påvirke IQ

Fra et profesjonelt synspunkt kan flere faktorer påvirke disse tallene:

  • Foreldrenes Oppmerksomhet: Et eneste barn kan motta udelte oppmerksomhet fra foreldrene, noe som kan påvirke kognitiv og emosjonell utvikling. På den annen side kan det å ha søsken bety delt oppmerksomhet, men også økt sosial interaksjon.

  • Læringsmiljø: Søsken kan tilby et konstant læringsmiljø hjemme, der eldre søsken ofte spiller rollen som tutor eller mentor.

  • Utvikling av Sosiale Ferdigheter: Selv om kognitiv intelligens er viktig, er følelsesmessig intelligens og sosiale ferdigheter like avgjørende. Å vokse opp med søsken kan gi utallige muligheter for å utvikle disse ferdighetene.

  • Økonomiske Faktorer: Større familier kan møte økonomiske begrensninger som kan begrense tilgangen til utdanningsressurser eller fritidsaktiviteter.