Föreslå din forskning För journalister FAQ
Senaste uppdatering: 09/10/2023 09:14 PM

Genomsnittlig IQ per åldersgrupp

Den genomsnittliga IQ i en befolkning ger värdefulla insikter om kognitiv utveckling och potentiella förändringar över livet. Denna tabell syftar till att presentera en grundlig analys av genomsnittliga IQ-poäng över olika åldersgrupper och belysa anmärkningsvärda mönster och överväganden.

Hög förtroendenivå i data: 1000+
Låg grad av förtroende: <1000
# Ålder Genomsnittlig IQ Antal svar
#1 26-35 102.24 100000+
#2 19-25 101.47 100000+
#3 36-50 100.17 100000+
#4 ≥50 99.35 100000+
#5 ≤18 98.49 100000+

Data

Enligt insamlade data är de genomsnittliga IQ-poängen uppdelade i åldersgrupper enligt följande:

  • 26-35 år: 102,24
  • 19-25 år: 101,47
  • 36-50 år: 100,17
  • ≥50 år: 99,35
  • ≤18 år: 98,49

Ung vuxenålder (19-25 år) vs. Sen vuxenålder (26-35 år)

En intressant observation kan göras mellan åldersgrupperna 19-25 och 26-35. Den senare gruppen visar en lätt högre genomsnittlig IQ. Olika forskningsstudier tyder på att kognitiva förmågor kan nå sin höjdpunkt i slutet av tjugoårsåldern till början av trettioårsåldern, vilket potentiellt kan förklara de observerade siffrorna.

Mittenålder (36-50 år)

Åldersgruppen 36-50 visar en nominell minskning av genomsnittlig IQ. Detta kan tillskrivas olika faktorer, inklusive livsansvar, förändringar i hälsa eller helt enkelt naturlig kognitiv utveckling.

Seniorer (≥50 år)

Det är uppenbart att det finns en lätt minskning av genomsnittlig IQ-poäng för de som är 50 år och äldre. Det är dock viktigt att skilja mellan rå kognitiv bearbetningsförmåga och ackumulerad kunskap eller visdom. Det senare kompenserar ofta för eventuell nedgång i det första.

Ungdom (≤18 år)

Den yngsta kohorten, de som är 18 år och yngre, har den lägsta genomsnittliga IQ i denna datamängd. Detta är dock inte en indikation på deras kognitiva potential. Detta är formande år, och med rätt vägledning, utbildning och erfarenheter finns det gott om utrymme för tillväxt.