Föreslå din forskning För journalister FAQ
Senaste uppdatering: 08/14/2023 06:01 PM

Genomsnittlig IQ efter fysisk aktivitetsnivå

En viktig aspekt av mänskligt liv är fysisk aktivitet. Vi har strävat efter att samla data från våra användare för att analysera sambandet mellan frekvensen av fysisk aktivitet och genomsnittspoängen för Intelligenskvot (IQ). Tabellen nedan ger insikter om relationen mellan en individs fysiska aktivitet och deras motsvarande genomsnittliga IQ.

Hög förtroendenivå i data: 1000+
Låg grad av förtroende: <1000
# Frekvens av Fysisk Aktivitet Genomsnittlig IQ Antal svar
#1 Ibland 103.00 1000+
#2 Sällan 101.74 1000+
#3 Regelbundet 100.91 100+
#4 Aldrig 99.32 1000+