Stel uw onderzoek voor Voor journalisten FAQ
Laatste update: 09/10/2023 09:14 PM

Minimum IQ per leeftijdsgroep

Het gemiddelde IQ van een bevolking biedt waardevolle inzichten in cognitieve ontwikkeling en mogelijke verschuivingen gedurende het leven. Deze tabel heeft als doel een grondige analyse te presenteren van de gemiddelde IQ-scores in verschillende leeftijdsgroepen en opmerkelijke patronen en overwegingen te benadrukken.

Hoge betrouwbaarheidsgraad in data: 1000+
Laag Vertrouwensgraad: <1000
# Leeftijd Gemiddeld IQ Aantal antwoorden
#1 26-35 102.24 100000+
#2 19-25 101.47 100000+
#3 36-50 100.17 100000+
#4 ≥50 99.35 100000+
#5 ≤18 98.49 100000+

De Gegevens

Volgens de verzamelde gegevens zijn de gemiddelde IQ-scores opgesplitst naar leeftijdsgroepen als volgt:

  • 26-35 jaar: 102,24
  • 19-25 jaar: 101,47
  • 36-50 jaar: 100,17
  • ≥50 jaar: 99,35
  • ≤18 jaar: 98,49

Jongvolwassenheid (19-25 jaar) vs. Laatvolwassenheid (26-35 jaar)

Een intrigerende observatie kan worden gemaakt tussen de leeftijdsgroepen 19-25 en 26-35. De laatste groep vertoont een licht verhoogd gemiddeld IQ. Verschillende onderzoeksstudies geven aan dat cognitieve vermogens mogelijk hun hoogtepunt bereiken in de late twintiger jaren tot begin dertig, wat mogelijk bijdraagt aan de waargenomen cijfers.

Middenleeftijd (36-50 jaar)

De leeftijdsgroep van 36-50 jaar vertoont een nominale afname in het gemiddelde IQ. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder levensverantwoordelijkheden, veranderingen in de gezondheid of gewoon natuurlijke cognitieve evolutie.

Ouderen (≥50 jaar)

Het is duidelijk dat er een lichte afname is in de gemiddelde IQ-score voor degenen van 50 jaar en ouder. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen ruwe cognitieve verwerkingsvaardigheid en opgebouwde kennis of wijsheid. Het laatste compenseert vaak voor enig verlies in het eerste.

Jeugd (≤18 jaar)

De jongste cohort, degenen van 18 jaar en jonger, bezitten de laagste gemiddelde IQ in deze dataset. Dit is echter niet indicatief voor hun cognitieve potentieel. Dit zijn formatieve jaren, en met de juiste begeleiding, onderwijs en ervaringen is er voldoende ruimte voor groei.