სულ ტესტირება: 7 460 941

კონტაქტები

თუ გაქვთ ჩვენთან რაიმე კითხვა, გთხოვთ გამოიგზავნოთ მას კონტაქტის ფორმით ან ელ. ფოსტით. ჩვენ ჩვენთან რუსთი 24 საათში ვუპასუხებთ, მაგრამ დროს არ შეიძლება დასჭირდეს 3 სამუშაო დღის წინასწარ.

IQ Global Test
Eikstraat 59, 9041 Gent, ბელგია
კონტაქტის ფორმა
ჟურნალისტების და კვლევებისათვის press@iq-global-test.com