Ընդհանուր փորձարկված. 7 421 951

ԿՈՆՏԱԿՏԵՐ

Իսկ եթե որևէ հարցեր ունեք մեզ հարցնելու, խնդրում եմ հարցերը հարցման ձևով կամ էլ-փոստով։ Իսկացանկանանալու՞ք 24 ժամի ընթացքում պատասխանելու, բայց երևույթում կարող ենք նաև ամենամատչելի 3 աշխատանքային օրերը։

IQ Global Test
Eikstraat 59, 9041 Gent, Բելգիա
Կոնտակտային ձևաչափ
Առաքին եւ հետազոտողների համար press@iq-global-test.com