TOP IQ (last 30 days)

Halkara IQ, barlag

Platformumuzu IQ barlag hoş geldiňiz.

Biz göz bir zat distracts Etmek barlag öňki haýyş edýäris.

IQ barlag 40 soraglardan ybarat. barlag geçmek soň, statistiki maglumatlara görä, ilatyň aglaba degişlilikde IQ netijesinde bolar.

TOP IQ (last 30 days)

Ýurt tarapyndan ortaça IQ
Average IQ in germany germany: 104.64
Average IQ in Ýaponiýa Ýaponiýa: 104.39
Average IQ in Şweýsariýa Şweýsariýa: 103.31
Average IQ in Fransiýa Fransiýa: 102.99
Average IQ in Italiýa Italiýa: 102.94
Average IQ in Ispaniýa Ispaniýa: 102.64
Average IQ in Kanada Kanada: 102.47
Average IQ in Finlýandiýa Finlýandiýa: 102.33
Average IQ in Awstraliýa Awstraliýa: 102.3
Average IQ in Belgiýa Belgiýa: 101.99
Average IQ in Koreýa Koreýa: 101.88
Average IQ in Norwegiýanyň Norwegiýanyň: 101.79
Average IQ in Ireland Ireland: 101.7
Average IQ in niderlandlar niderlandlar: 101.7
Average IQ in Beýik Britaniýa Beýik Britaniýa: 101.65
Average IQ in Şwesiýa Şwesiýa: 101.02
Average IQ in Ukraina Ukraina: 100.97
Average IQ in Belarus Belarus: 100.48
Average IQ in Wengriýa Wengriýa: 100.12
Average IQ in Beýik Beýik: 100.07

4.51 / 5 (259 reviews)