TOP IQ (last 30 days)

Halkara IQ, barlag

Platformumuzu IQ barlag hoş geldiňiz.

Biz göz bir zat distracts Etmek barlag öňki haýyş edýäris.

IQ barlag 40 soraglardan ybarat. barlag geçmek soň, statistiki maglumatlara görä, ilatyň aglaba degişlilikde IQ netijesinde bolar.

TOP IQ (last 30 days)

Ýurt tarapyndan ortaça IQ
Average IQ in ÝaponiýaÝaponiýa: 106.32
Average IQ in ItaliýaItaliýa: 103.88
Average IQ in IspaniýaIspaniýa: 103.76
Average IQ in ŞweýsariýaŞweýsariýa: 103.48
Average IQ in germanygermany: 103.03
Average IQ in BelgiýaBelgiýa: 102.07
Average IQ in FinlýandiýaFinlýandiýa: 101.91
Average IQ in KoreýaKoreýa: 101.89
Average IQ in niderlandlarniderlandlar: 101.78
Average IQ in AwstriýaAwstriýa: 101.42
Average IQ in KanadaKanada: 101.32
Average IQ in NorwegiýanyňNorwegiýanyň: 101.06
Average IQ in AwstraliýaAwstraliýa: 101
Average IQ in Täze ZelandiýaTäze Zelandiýa: 100.94
Average IQ in FransiýaFransiýa: 100.93
Average IQ in BelarusBelarus: 100.73
Average IQ in GresiýaGresiýa: 100.57
Average IQ in IrelandIreland: 100.41
Average IQ in HytaýHytaý: 100.24
Average IQ in BeýikBeýik: 100.21
4.66 / 5 (604 reviews)