Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:48 PM

Просечан ИК у Сједињеним Државама

Број одговора: 100000+
Просечан ИК: 97.81
Позиција у рејтингу: 82

Демографија

Величина на становништво: Око 331 милион
Продужетак живота: Око 79 година
Стопа рађања: Око 11,6 рађања на 1.000 становника
Просечна старост становништва: Око 38,5 година
Проценат урбаног становништва: Око 82%

Економски показатељи

Просечна плата: Окo 51.480 долара годишње
Стопа незапослености: Око 6,7%
Стопа инфлације: Близу 6,2%
Ниво инвестиција у науку и технологију као проценат БДП-а: Око 2,8%

Образовни и културни показатељи

Процентуална расподела образовних нивоа: Окo 90% средња школа или више, 34% бакалор или више
Просечни трошак за образовање: Близу 6% од БДП-а
Трајање образовања: Уобичајено 12 година за К-12
Проценат становништва са приступом интернету: Окo 89%
Проценат писменог становништва: Око 99%
Проценат становништва са високим образовањем: Окo 34% (бакалор или више)

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 reykab3 153
#2 545 152
#3 josh 150
#4 Q 148
#5 Dan 148
#6 Michael Choi 147
#7 Joe40001 145
#8 Bill Sanderson 144
#9 YitaoWang 144
#10 Karim Zakka 144
#11 Awel 144
#12 qq 144
#13 Paul 144
#14 Brian 143
#15 Guanlin 143
#16 Tommy 142
#17 Fury 142