Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:42 PM

Просечан ИК у Папуи Новој Гвинеји

Број одговора: 100+
Просечан ИК: 98.33
Позиција у рејтингу: 62

Демографија

Величина становништва: Приближно 9 милиона
Продужена тривалост живота: Около 64 године
Стопа рађања: Око 25 рађања на 1.000 становника
Проценат становништва старости: Око 23 године
Проценат урбаног становништва: Око 13%

Економски показатељи

Стопа незапослености: Приближно 2,5%

Образовни и културни показатељи

Проценат расподеле образовних нивоа: Подаци нису одмах доступни
Проценат становништва са приступом интернету: Око 11%
Проценат писано основаног становништва: Приближно 65%

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 James Hunter 105