Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:38 PM

Просечан ИК у Црној Гори

Број одговора: 500+
Просечан ИК: 99.68
Позиција у рејтингу: 36

Демографија

Величина насеља: Око 620.000
Процењена продужена животност: Около 76,7 година
Стопа рађања: Око 9,3 рађања на 1.000 становника
Просечна возраст становништва: Око 39,3 година
Проценат урбаног становништва: Около 67%

Економски показатељи

Просечна плата: Около €510 месечно (ово може варирати у зависности од различитих фактора)
Стопа незапослености: Около 15%
Стопа инфлације: Около 0,8%
Ниво инвестиција у науку и технологију као проценат БДП-а: Подаци нису одмах доступни

Образовни и културни показатељи

Процентуална расподела образовних нивоа: Подаци нису одмах доступни
Просечни трошкови за образовање: Око 4% од БДП-а
Трајање образовања: Обично 13 година (8 година основног образовања, 4 године средњег образовања)
Проценат становништва са приступом интернету: Около 74%
Проценат граматичког становништва: Около 98,5%
Проценат становништва са вишим образовањем: Подаци нису одмах доступни
Пропорција становништва укључена у истраживачко-развојне активности: Подаци нису одмах доступни

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 5nake 125
#2 Diti 124
#3 Dina 124
#4 Danijela 122
#5 Vesko 121
#6 Baka 121
#7 Jovana 120
#8 Anton Konshin 119
#9 NellaChihuahua 118
#10 milos 117
#11 Meli 117
#12 Mihailo Bjelica 117
#13 Almir 117
#14 Grek 115
#15 Drew 113
#16 Anna 112
#17 Pedja 110
#18 Kale 106
#19 tatjana kusovac 104
#20 Najada 104