Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:31 PM

Просечан ИК у Етиопији

Број одговора: 1000+
Просечан ИК: 96.69
Позиција у рејтингу: 112

Демографија

Величина на становништво: Око 114 милиона

Очекивана животна доб: Око 66 година

Стопа рађања: Око 32 рађања на 1000 становника

Процент урбаног становништва: Око 21%

Економски показатељи

Стопа инфлације: Око 20%

Образовни и културни показатељи

Просечни трошкови за образовање: Око 4,5% БДП-а

Процент становништва са приступом интернету: Око 15%

Процент грамотног становништва: Око 52%

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 Teo 121
#2 raul 107
#3 Addis 103