Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:27 PM

Просечан ИК у Бразилу

Број одговора: 1000+
Просечан ИК: 100.59
Позиција у рејтингу: 24

Демографија у Бразилу

Величина становништва: Око 213 милиона.

Процењена дужина живота: Око 75 година.

Стаљност породаја: Око 13,9 породаја на 1.000 становника.

Просечни старосни век становништва: Око 33 године.

Проценат урбаног становништва: Око 87%.

Економски показатељи

Просечна плата: Варира од зависности од занимања и региона, али минимална плата је била око 1.100 BRL месечно у 2021. години.

Стопа незапослености: Око 14,6%.

Стаљак инфлације: Скоро 9%.

Ниво инвестиција у науку и технологију као проценат БДП-а: Подаци нису одмах доступни, али историјски гледано, Бразил је инвестиро око 1,3% свог БДП-а у истраживања и развој.

Образовни и културни показатељи

Проценат расподеле образовних нивоа: Варира се у зависности од старости и региона, али око 75% одраслих особа (старих 25 година и старијих) је завршило средњу школу.

Просечни трошкови образовања: Бразил труди око 6,2% свог БДП-а на образовање.

Трајање образовања: Обавезно образовање у Бразилу траје 12 година.

Проценат становништва са приступом интернету: Око 75%.

Проценат писменог становништва: Око 93%.

Проценат становништва са вишим образовањем: Око 21% одраслих особа (старих 25 година и старијих) је завршило више образовање.

Удео становништва у истраживачким и развојним активностима: Подаци нису одмах доступни.

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 Victor 147
#2 Eduardo César Cavalcanti 146
#3 ht 138
#4 Ricardo Chaves 138
#5 Danilo de Freitas Naiff 138
#6 Leonardo 137
#7 Alessandro 136
#8 renan mendes frano 136
#9 grgerg 136
#10 Felipe Moreira 136
#11 renan 135
#12 IanNunes 135
#13 Daniel Silveira da Cunha 135
#14 Johnny 135
#15 marcelo 135
#16 JOAO PAULO VERBICARIO VAHIA 135
#17 Luis 134
#18 rafasimon 134
#19 Claudinei de Sandre Junior 134
#20 Gabriel Machado 133