Предложите своје истраживање За новинаре FAQ
Последње ажурирање: 08/26/2023 07:24 PM

Просечан ИК у Авганистану

Број одговора: 500+
Просечан ИК: 95.39
Позиција у рејтингу: 134

Demografija

Veličina populacije: Oko 38 miliona

Očekivano trajanje života: Približno 64,83 godina

Stopa rađanja: Oko 33,6 rođenja na 1.000 stanovnika

Ekonomske indikatore

Stopa nezaposlenosti: Približno 23,9%

Obrazovni i kulturni indikatori

Procenat populacije sa pristupom internetu: Oko 11%

Procenat pismene populacije: Oko 43%

Табела 20 најбољих корисника у овој категорији са IQ вишим од 100.
# Земља Корисници IQ
#1 Ath 125