Predlagajte svojo raziskavo Za novinarje FAQ
Zadnja posodobitev: 08/14/2023 06:01 PM

Povprečni IQ glede na stopnjo telesne dejavnosti

Eden ključnih vidikov človeškega življenja je telesna dejavnost. Trudili smo se zbrati podatke od naših uporabnikov, da bi analizirali povezavo med pogostostjo telesne dejavnosti in povprečnimi ocenami inteligentnega kvocienta (IQ). Tabela spodaj ponuja vpogled v razmerje med telesno dejavnostjo posameznika in njihovim ustreznim povprečnim IQ.

Visoka stopnja zaupanja v podatke: 1000+
Nizka vrednost stopnje zaupanja: <1000
# Pogostost Telesne Aktivnosti Povprečni IQ Število odgovorov
#1 Občasno 103.00 1000+
#2 Redko 101.74 1000+
#3 Redno 100.91 100+
#4 Nikoli 99.32 1000+