Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:47 PM

Priemerné IQ v Turecku

Počet odpovedí: 100000+
Priemerné IQ: 95.10
Miesto v hodnotení: 139

Demografické údaje

Veľkosť populácie: Približne 82 miliónov

Dĺžka trvania života: Približne 77 rokov

Počet narodení: Približne 14 narodení na 1000 obyvateľov

Percento mestského obyvateľstva: Približne 75,1%

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Približne 10 500 USD

Miera nezamestnanosti: Približne 13,7%

Miera inflácie: Približne 16%

Vzdelanostné a kultúrne ukazovatele

Percento populácie s prístupom na internet: Približne 58%

Percento gramotnej populácie: Približne 95%

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Optimus 159
#2 Mirjavid Namazov 153
#3 Ege 152
#4 Mirjavid 151
#5 Özgür Boran Aktaş 150
#6 doer of your mom lmao 146
#7 Boran 146
#8 Cloudy 145
#9 Alp 143
#10 İlkhitefsane 143
#11 Fuat 143
#12 Oguzhan 143
#13 Ömer Kızıl 143
#14 Yusuf Durmuş 143
#15 Omer Akdemir 142
#16 Selim 141
#17 Cengineer 141
#18 Esin 141