Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:44 PM

Priemerné IQ na Slovensku

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 100.96
Miesto v hodnotení: 23

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 5,45 milióna ľudí.

Priemerná očakávaná dĺžka života: Približne 77,3 roka.

Miera pôrodnosti: Približne 9,6 pôrodov na 1000 ľudí.

Priemerný vek populácie: Približne 41 rokov.

Percento populácie žijúcej v mestách: Približne 54%.

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Priemerná mesačná mzda je približne 1 100 eur.

Miera nezamestnanosti: Približne 6,5%.

Miera inflácie: Približne 1,6%.

Percento HDP vynaložené na vedy a technológie: Údaje nemusia byť okamžite dostupné pre konkrétny rok, ale historicky bol tento podiel menej ako 1%.

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny podiel vzdelanostných úrovní: Hoci môžu byť k dispozícii podrobnejšie údaje, podľa najnovších údajov má viac ako 90% dospelých (vo veku 25 - 64 rokov) aspoň stredné vzdelanie.

Priemerné výdavky na vzdelávanie: Slovensko vynakladá na vzdelávanie približne 4,2% svojho HDP.

Dĺžka povinnej školskej dochádzky: Povinná školská dochádzka trvá 10 rokov, od 6 do 16 rokov.

Percento populácie s prístupom k internetu: Približne 88%.

Miera gramotnosti: Miera gramotnosti je prakticky všeobecne vysoká a odhaduje sa na viac ako 99%.

Percento populácie s vysokoškolským vzdelaním: Približne 23% dospelého obyvateľstva (vo veku 25 - 64 rokov) má vysokoškolské vzdelanie.

Percento populácie zapojenej do výskumu a vývoja: Na porovnanie má Slovensko približne 1,4 výskumníka na 1000 zamestnaných. Toto nie je presný ukazovateľ, ktorý ste požadovali, ale poskytuje určité informácie.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 zehte 140
#2 Ajka 136
#3 Martin kovac 133
#4 Bruno Duhár 133
#5 Atya Uristenem 133
#6 Silvia 133
#7 petrisek 131
#8 Doki 131
#9 Fede 131
#10 mato 130
#11 Matus 130
#12 Pippo 130
#13 Sarah 130
#14 Kokotino 129
#15 Egon 129
#16 vv 129
#17 Strinkin 129
#18 timur 129
#19 Orlando 128
#20 Bunker 128