Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:44 PM

Priemerné IQ v Slovinsku

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 101.28
Miesto v hodnotení: 20

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 2,1 milióna

Priemerná dĺžka života: Približne 81 rokov

Pôrodnosť: Približne 9,2 pôrodov na 1 000 obyvateľov

Priemerný vek populácie: Približne 45 rokov

Percento obyvateľstva žijúceho v mestách: Približne 55%

Ekonomické Indikátory

Priemerný príjem: Odhaduje sa na približne 1 800 eur mesačne (hrubý)

Miera nezamestnanosti: Približne 5,5%

Miera inflácie: Približne 2,0%

Investície do vedy a technológií ako percento Hrubého Domáceho Produktu (HDP): Odhaduje sa na približne 2,5%

Vzdelávacie a Kultúrne Indikátory

Percentuálny podiel vzdelanostných úrovní: [Konkrétny podiel momentálne nie je dostupný, ale Slovinsko má vysokú úroveň vzdelania, pričom väčšina obyvateľstva má aspoň stredné vzdelanie.]

Priemerné výdavky na vzdelávanie: Približne 5% HDP

Dĺžka vzdelávania: Základné vzdelávanie na Slovinsku trvá 9 rokov, nasleduje stredná škola a prípadné vysokoškolské vzdelávanie.

Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 86%

Percento gramotného obyvateľstva: Úroveň gramotnosti je veľmi vysoká a odhaduje sa na približne 99%.

Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním: Približne 30% dospelého obyvateľstva

Percento obyvateľstva zapojeného do výskumu a vývoja: Konkrétny percentuálny údaj nie je dostupný, ale Slovinsko investuje do výskumu a vývoja a počet výskumníkov rastie.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Jakob Pintar 143
#2 Mario 140
#3 Kai 137
#4 Mojster 135
#5 Anastasiya 134
#6 briskola 133
#7 hine 132
#8 antitalent 130
#9 VidKo 130
#10 Vyr 129
#11 Economic 129
#12 burningb 129
#13 Luka 129
#14 Ginnny 129
#15 BORIS CHEMO 129
#16 Bozo 128
#17 Karolina 128