Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:42 PM

Priemerné IQ v Papua-Nová Guinea

Počet odpovedí: 100+
Priemerné IQ: 98.33
Miesto v hodnotení: 62

Demografické údaje

Veľkosť populácie: Približne 9 miliónov
Dĺžka života: Približne 64 rokov
Miera pôrodnosti: Približne 25 narodení na 1 000 obyvateľov
Priemerný vek obyvateľstva: Približne 23 rokov
Percento mestského obyvateľstva: Približne 13%

Ekonomické ukazovatele

Miera nezamestnanosti: Približne 2,5%

Vzdelanostné a kultúrne ukazovatele

Percentuálne rozdelenie vzdelanostných úrovní: Údaje nie sú okamžite dostupné
Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 11%
Percento gramotného obyvateľstva: Približne 65%

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 James Hunter 105