Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:42 PM

Priemerné IQ v Peru

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 98.95
Miesto v hodnotení: 48

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 33 miliónov
Dĺžka života: Asi 75 rokov
Pôrodnosť: 17,9 pôrodov na 1 000 obyvateľov
Priemerný vek populácie: Približne 28 rokov
Percento mestského obyvateľstva: Približne 78%

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Údaje nie sú k dispozícii
Miera nezamestnanosti: Približne 6,7%
Miera inflácie: Asi 2,5%
Miera investícií do vedy a technológií ako percento HDP: Údaje nie sú k dispozícii

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny rozdelenie vzdelania: Údaje nie sú k dispozícii
Priemerné výdavky na vzdelanie: Približne 3,8% HDP
Dĺžka vzdelania: Typicky 14 rokov (vrátane základnej a strednej školy)
Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 67%
Percento gramotného obyvateľstva: Približne 94,5%
Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním: Údaje nie sú k dispozícii
Pomer obyvateľstva zaoberajúceho sa výskumnými a vývojovými aktivitami: Údaje nie sú k dispozícii

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Juan Pablo Mateos 141
#2 Gamita 138
#3 Jason 138
#4 Tomas 137
#5 Juan 136
#6 Sebastian 135
#7 DNunez 135
#8 Santiago 133
#9 Carlos 133
#10 MegaCarlosSM 132
#11 Jimmy Fallon 131
#12 Peeps 130
#13 Ed 129
#14 P 129
#15 jss 129
#16 Andersson 128
#17 Adela 128
#18 Alexander 128
#19 Juan Manuel Coaguila 128