Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:37 PM

Priemerné IQ v Lesothe

Počet odpovedí: 100+
Priemerné IQ: 98.53
Miesto v hodnotení: 56

Demografické údaje

Veľkosť populácie: Približne 2,14 milióna
Dĺžka života: Približne 54 rokov
Porodnosť: Približne 28 narodení na 1 000 obyvateľov
Priemerný vek populácie: Údaje nie sú k dispozícii
Percento obyvateľstva v mestských oblastiach: Približne 27,3%

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Údaje nie sú k dispozícii
Miera nezamestnanosti: Približne 23,5%
Miera inflácie: Približne 5,6%

Vzdelanostné a kultúrne ukazovatele

Priemerné výdavky na vzdelanie: Približne 12% HDP
Dĺžka vzdelania: Priemerne 10 rokov (základné a stredné)
Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 16,5%
Percento gramotného obyvateľstva: Približne 79,4%

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Richard 134
#2 Thabo 114