Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:34 PM

Priemerné IQ v Maďarsku

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 102.75
Miesto v hodnotení: 10

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 9,7 milióna.

Dĺžka očakávanej životnosti: Približne 76 rokov.

Miera pôrodnosti: Približne 9 pôrodov na 1 000 obyvateľov.

Priemerný vek populácie: Približne 43 rokov.

Percento mestského obyvateľstva: Približne 71%.

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Približne 12 000 eur ročne (výrazne sa mení v závislosti od zdroja a konkrétneho sektora).

Miera nezamestnanosti: Približne 4%.

Miera inflácie: Takmer 3,7%.

Úroveň investícií do vedy a technológie ako percento HDP: Približne 1,5%.

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny podiel vzdelania: Údaje nie sú ľahko dostupné vo forme jednoduchého rozloženia. Napriek tomu väčšina ľudí ukončila strednú školu.

Priemerné výdavky na vzdelávanie: Približne 5% HDP.

Trvanie vzdelávania: Primárne až terciárne vzdelávanie obvykle trvá približne 17-18 rokov.

Percento obyvateľstva s prístupom k internetu: Približne 89%.

Percento gramotnej populácie: Miera gramotnosti je takmer 99%.

Percento obyvateľstva s vysokoškolským vzdelaním: Približne 32% dospelých vo veku 25-64 rokov má vysokoškolské vzdelanie.

Podiel obyvateľstva zapojeného do výskumu a vývojových aktivít: Približne 1,4% pracovnej sily sa zaoberá výskumom a vývojom.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Benedek Kaposi 152
#2 attila 142
#3 drsdani8 138
#4 Feri 137
#5 levoooo 137
#6 Péter 136
#7 Luca 135
#8 0212 135
#9 Viktor 135
#10 Kar3sz 135
#11 James 134
#12 Andrew 134
#13 Tam 134
#14 Vince 133
#15 Nándor 133
#16 bnazaban 132
#17 Entrodox 132
#18 Gabe 132
#19 Lajos 131
#20 Raul 131