Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:31 PM

Priemerné IQ na Fidži

Počet odpovedí: 100+
Priemerné IQ: 98.19
Miesto v hodnotení: 67

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 900 000  
Dĺžka života: 67 rokov 
Porodnosť: 19,3 pôrodov/1 000 obyvateľov  
Priemerný vek populácie: 27,9 rokov 
Percento obyvateľov žijúcich v mestách: 55,9%  

Ekonomické ukazovatele

Miera nezamestnanosti: 4,5% 
Miera inflácie: 2,9%

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Priemerné výdavky na vzdelanie: 3,8% HDP 
Dĺžka vzdelania: Priemerne 14 rokov  
Percento populácie s prístupom na internet: 95,3%  
Percento gramotnej populácie: 93,7%  

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ