Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:31 PM

Priemerné IQ vo Fínsku

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 101.01
Miesto v hodnotení: 22

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 5,5 milióna.

Dĺžka očakávanej životnosti: Približne 82,5 rokov.

Pôrodnosť: Približne 10,5 pôrodov na 1000 obyvateľov.

Priemerný vek populácie: Približne 42,5 roka.

Percento populácie žijúcej v mestách: Približne 85%.

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Priemerná hrubá mesačná mzda vo Fínsku bola približne 3 500 eur (ročne by to bolo približne 42 000 eur, ale to sa môže výrazne líšiť v závislosti od povolania a odvetvia).

Miera nezamestnanosti: Približne 7,5%.

Miera inflácie: Tesne pod 0,8%.

Úroveň investícií do vedy a technológie ako percento HDP: Fínsko výrazne investuje do výskumu a vývoja, čo predstavuje približne 2,7% HDP.

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny podiel vzdelanostných úrovní: Väčšina Fínov ukončila aspoň stredné vzdelanie. Približne 45% má nadstavbový titul.

Priemerné výdavky na vzdelanie: Fínsko investuje približne 6,9% svojho HDP do vzdelávania.

Dĺžka vzdelávania: Povinné vzdelávanie vo Fínsku trvá 9 rokov (od 7 do 16 rokov). Väčšina Fínov však pokračuje na stredné alebo odborné školy a následne často na vysokoškolské inštitúcie.

Percento populácie s prístupom na internet: Približne 96%.

Percento gramotnej populácie: Gramotnostná miera je takmer 100%.

Percento populácie s vysokoškolským vzdelaním: Približne 45% dospelého obyvateľstva (vo veku od 25 do 64 rokov) má vysokoškolský titul.

Podiel populácie zapojenej do výskumných a vývojových aktivít: Približne 2% pracovnej sily sa zaoberá výskumom a vývojom.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Juho 144
#2 Jari 141
#3 Tapsa 140
#4 May 139
#5 Klausschwann 138
#6 Milo 138
#7 Just 136
#8 pentti 135
#9 Jake 135
#10 Joujoumaan 135
#11 joachim 134
#12 Till 134
#13 Viltsu 134
#14 eliel386 134
#15 nimimerkki 133
#16 Oula 133
#17 Marko 132
#18 emms 132
#19 Mikko 132