Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:30 PM

Priemerné IQ v Dánsku

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 99.84
Miesto v hodnotení: 31

Demografia

 • Veľkosť populácie: Približne 5,8 milióna (k 2021)
 • Očakávaná dĺžka života: Približne 81 rokov
 • Miera pôrodnosti: Približne 10,4 pôrody na 1 000 obyvateľov
 • Priemerný vek populácie: Približne 42,2 rokov
 • Percento obyvateľstva žijúceho v mestách: Takmer 88%

Hospodárske ukazovatele

 • Priemerný plat: Približne DKK 39 500 mesačne (údaje sa môžu líšiť v závislosti od zdroja a povolania)
 • Miera nezamestnanosti: Približne 4,8%
 • Miera inflácie: Približne 0,8%
 • Úroveň investícií do vedy a technológie ako percento HDP: Približne 3,1%

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

 • Percentuálny podiel vzdelanostných úrovní: Približne 86% dokončilo aspoň stredné vzdelanie, 35% vysokoškolské vzdelanie
 • Priemerné výdavky na vzdelávanie: Približne 7% HDP
 • Trvanie vzdelávania: Obvykle 19 rokov (vrátane vysokoškolského vzdelania)
 • Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 98%
 • Percento gramotnej populácie: Takmer 100%
 • Percento obyvateľstva s vyšším vzdelaním: Približne 35%
 • Podiel obyvateľstva zapojeného do výskumných a vývojových aktivít: Približne 1,5% z celkového zamestnanosti
Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 ras 140
#2 Patrick 139
#3 Mikkel 137
#4 Victor 136
#5 binjo 136
#6 Microbex 136
#7 Lin 135
#8 Frederik 135
#9 Ace 135
#10 Lillian 133
#11 Ambrus 132
#12 KirstenHyldquist Pedersen 132
#13 am 132
#14 Alex 132
#15 Hans 131
#16 jkj 130
#17 Shithead 130
#18 Emil Thomas Ingemann Lauridsen 130
#19 Aw 129