Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:30 PM

Priemerné IQ v Nemecku

Počet odpovedí: 10000+
Priemerné IQ: 102.04
Miesto v hodnotení: 15

Demografia

Veľkosť populácie: Približne 83 miliónov.

Očakávaná dĺžka života: Približne 81 rokov.

Pôrodnosť: Približne 8,6 pôrodov na 1 000 obyvateľov.

Priemerný vek populácie: Približne 46 rokov.

Percentuálny podiel mestského obyvateľstva: Približne 76%.

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Približne €3 975 mesačne (hrubá).

Miera nezamestnanosti: Približne 5,9%.

Inflačná miera: Takmer 2,5%.

Úroveň investícií do vedy a technológie ako percento HDP: Približne 3,1%.

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny podiel vzdelanostných úrovní: Približné údaje sú nasledovné - 13% nemá strednoškolskú kvalifikáciu, 40% má strednoškolskú kvalifikáciu (Mittlere Reife alebo ekvivalent), a 47% má Abitur (alebo A-levels, čo umožňuje vstup na univerzitu).

Priemerné výdavky na vzdelávanie: Približne 4,8% HDP.

Trvanie vzdelávania: Obvykle 12-13 rokov pre K-12, ale líši sa s vyšším vzdelávaním.

Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 89%.

Percento gramotného obyvateľstva: Takmer 99%.

Percento obyvateľstva s vyšším vzdelaním: Približne 32% dospelých vo veku 25-64 rokov malo v roku 2020 terciárne vzdelanie.

Podiel obyvateľstva zapojeného do výskumných a vývojových aktivít: Údaje nie sú okamžite k dispozícii, ale Nemecko má silnú povesť v oblasti výskumu a vývoja, pričom mnoho jednotlivcov pracuje v súvisiacich odvetviach.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Siddharth 152
#2 Frank Janssen 150
#3 flou 149
#4 Tobias 149
#5 MK99SVW 147
#6 Giora 146
#7 Christian Helmut Patka 145
#8 Max 145
#9 Leam Safir 145
#10 mXm 145
#11 Lennart Engel 143
#12 winter 143
#13 erdenebat 142
#14 ibrahim-soko@hotmail.com 142
#15 Riot 142
#16 Miri 142
#17 Niklas Holz 142
#18 Cecilia 142
#19 Matteo Picano 141
#20 brownie 141