Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:30 PM

Priemerné IQ v Česko

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 99.32
Miesto v hodnotení: 41

Demografické údaje

Velikost populace: Přibližně 10,7 milionů
Průměrná délka života: Zhruba 79 let
Porodnost: Přibližně 9,6 porodů na 1000 obyvatel
Průměrný věk populace: Téměř 42 let
Procento městské populace: Přibližně 73,8%

Ekonomické ukazatele

Průměrná mzda: Přibližně 34 000 Kč měsíčně (avšak může se výrazně lišit podle odvětví)
Míra nezaměstnanosti: Zhruba 4%
Míra inflace: Přibližně 2,4%
Úroveň investic do vědy a technologie jako procento HDP: Data nejsou snadno dostupná, ale Česká republika je známá pro střední až vysokou úroveň investic v této oblasti.

Vzdělávací a kulturní ukazatele

Procentuální rozložení úrovní vzdělání: Většina obyvatel má ukončené střední vzdělání s významným podílem lidí s vysokoškolským vzděláním
Průměrné výdaje na vzdělání: Přibližně 4,5% HDP
Délka vzdělání: Obvykle 15 let (včetně vysokoškolského)
Procento populace s přístupem k internetu: Přibližně 93%
Procento gramotné populace: Téměř 99%
Procento populace s vysokoškolským vzděláním: Přibližně 30%
Podíl populace zapojené ve výzkumu a vývoji: Přibližně 1,9% (na základě počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji ve srovnání s celkovým zaměstnaneckým stavem)

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 TOMPER 147
#2 PetaN1989 145
#3 Tomáš Perna 145
#4 Dominik 144
#5 Irena 144
#6 Lkdjmn 143
#7 kubos 142
#8 fano 142
#9 aji 142
#10 DarthKyleWalker 140
#11 Jik 140
#12 Anoarai 139
#13 An 138
#14 MV 138
#15 Jakub Zygmund 137
#16 Holenka 137
#17 Jakub 136
#18 Radek Smola 135
#19 Petr 135
#20 Filip 135