Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:29 PM

Priemerné IQ na Kube

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 96.56
Miesto v hodnotení: 113

Demografické údaje

Veľkosť populácie: Približne 11 miliónov

Dĺžka priemerného života: Približne 79 rokov

Miera pôrodnosti: Približne 10 narodení na 1000 obyvateľov

Percento obyvateľov žijúcich v mestách: Približne 77%

Ekonomické ukazovatele

Priemerná mzda: Približne 25 dolárov mesačne

Miera nezamestnanosti: Približne 2.6%

Miera inflácie: Oficiálne neuvedená

Vzdelanostné a kultúrne ukazovatele

Percento obyvateľov s prístupom k internetu: Približne 40%

Percento gramotnej populácie: Približne 99.8%

Percento obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním: Údaje nie sú ľahko dostupné

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Ss 159
#2 Mario 118
#3 Dory 102