Navrhnite svoj výskum Pre novinárov FAQ
Posledná aktualizácia: 08/26/2023 07:27 PM

Priemerné IQ v Brazílii

Počet odpovedí: 1000+
Priemerné IQ: 100.59
Miesto v hodnotení: 24

Demografia v Brazílii

Veľkosť populácie: Približne 213 miliónov.

Priemerná dĺžka života: Približne 75 rokov.

Miera pôrodnosti: Približne 13,9 pôrody na 1 000 obyvateľov.

Priemerný vek populácie: Približne 33 rokov.

Percento obyvateľstva žijúceho v mestách: Približne 87%.

Ekonomické ukazovatele

Priemerný plat: Mení sa podľa povolania a regiónu, ale minimálna mzda bola približne 1 100 BRL mesačne v roku 2021.

Miera nezamestnanosti: Približne 14,6%.

Miera inflácie: Takmer 9%.

Úroveň investícií do vedy a technológie ako percento HDP: Údaje nie sú okamžite dostupné, ale historicky Brazília investovala približne 1,3% svojho HDP do výskumu a vývoja.

Vzdelávacie a kultúrne ukazovatele

Percentuálny podiel vzdelania: Mení sa podľa veku a regiónu, ale približne 75% dospelých (vo veku 25 rokov a viac) ukončilo strednú školu.

Priemerné výdavky na vzdelávanie: Brazília investuje približne 6,2% svojho HDP do vzdelávania.

Trvanie vzdelávania: Povinná školská dochádzka v Brazílii trvá 12 rokov.

Percento obyvateľstva s prístupom na internet: Približne 75%.

Percento gramotnej populácie: Približne 93%.

Percento obyvateľstva s vyšším vzdelaním: Približne 21% dospelých (vo veku 25 rokov a viac) ukončilo vyššie vzdelanie.

Podiel obyvateľstva zapojeného do výskumných a vývojových aktivít: Údaje nie sú okamžite dostupné.

Tabuľka 20 najlepších používateľov v tejto kategórii s IQ nad 100.
# Krajina Používatelia IQ
#1 Victor 147
#2 Eduardo César Cavalcanti 146
#3 ht 138
#4 Ricardo Chaves 138
#5 Danilo de Freitas Naiff 138
#6 Leonardo 137
#7 Alessandro 136
#8 renan mendes frano 136
#9 grgerg 136
#10 Felipe Moreira 136
#11 renan 135
#12 IanNunes 135
#13 Daniel Silveira da Cunha 135
#14 Johnny 135
#15 marcelo 135
#16 JOAO PAULO VERBICARIO VAHIA 135
#17 Luis 134
#18 rafasimon 134
#19 Claudinei de Sandre Junior 134
#20 Gabriel Machado 133